Std: Eksportuj do PDF

From FreeCAD Documentation
This page is a translated version of the page Std PrintPdf and the translation is 100% complete.

Std: Eksportuj do PDF

Lokalizacja w menu
Plik→ Eksportuj do PDF ...
Środowisko pracy
All
Domyślny skrót
brak
Wprowadzono w wersji
-
Zobacz także
Wydrukuj, Exportuj , Zrzut ekranu

Opis

Polecenie Std PrintPdf jest przeznaczone głównie do tworzenia plików PDF ze stron Rysunku technicznego, ale może być również użyte do tworzenia plików PDF z tego, co jest aktualnie widoczne w oknie widoku 3D.

Użycie

  1. W razie potrzeby aktywuj właściwą stronę Rysunku Technicznego lub zmień widok 3D na swój ulubiony.
  2. Wybierz opcję Plik → Eksportuj do PDF ... z menu.
  3. Wprowadź nazwę pliku w oknie dialogowym.
  4. Naciśnij przycisk Zapisz.

Opcje

  • Naciśnij przycisk Esc lub przycisk Anuluj aby przerwać wykonywanie polecenia.

Uwagi

  • Aby utworzyć plik PDF ze strony TechDraw możesz również użyć opcji menu Plik → Eksportuj → Rysunek techniczny (*.svg *.dxf *.pdf). Możesz też kliknąć prawym przyciskiem myszy stronę Rysunku Technicznego w głównym obszarze widoku i wybrać Eksportuj do formatu PDF z menu kontekstowego.
  • Plik PDF utworzony z widoku 3D będzie zawierał obraz bitmapowy, zrzut ekranu.