Std: Widok perspektywy

From FreeCAD Documentation
This page is a translated version of the page Std PerspectiveCamera and the translation is 85% complete.

Std: Widok perspektywy

Lokalizacja w menu
Widok → Widok perspektywy
Środowisko pracy
wszystkie
Domyślny skrót
VP
Wprowadzono w wersji
-
Zobacz także
Widok ortograficzny

Opis

Polecenie Widok perspektywy przełącza ujęcie widoku w aktywnym oknie widoku 3D w tryb widoku perspektywy. W tym trybie obiekty znajdujące się dalej od kamery wydają się mniejsze niż te znajdujące się bliżej.

Dwa sześciany o tych samych wymiarach w widoku perspektywy

Użycie

  1. Istnieje kilka sposobów wywołania tego polecenia:
    • Wybierz z menu opcję Widok → Widok perspektywy.
    • Wybierz opcję Widok perspektywy z menu mini kostki Kostki nawigacyjnej.
    • Użyj skrótu klawiaturowego: V kolejnie P.

Ustawienia

See Std OrthographicCamera.

Tworzenie skryptów

See Std OrthographicCamera.