Std: Widok ortogonalny

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Std OrthographicCamera and the translation is 100% complete.

Std OrthographicCamera.svg Std: Widok ortogonalny

Lokalizacja w menu
Widok → Widok ortogonalny
Środowisko pracy
wszystkie
Domyślny skrót
VO
Wprowadzono w wersji
-
Zobacz także
Widok perspektywy

Opis

Polecenie Widok ortogonalny przełącza ujęcie widoku w aktywnym oknie widoku 3D w tryb widoku ortogonalnego. W tym trybie obiekty znajdujące się dalej od kamery nie wydają się mniejsze od tych, które znajdują się bliżej.

Std OrthographicCamera example.svg

Dwa sześciany o tych samych wymiarach w widoku ortogonalnym

Użycie

  1. Istnieje kilka sposobów wywołania tego polecenia:
    • Wybierz z menu opcję Widok → Std OrthographicCamera.svg Widok ortogonalny.
    • Użyj skrótu klawiaturowego: V kolejnie O.

Uwagi

  • Można również przełączyć się do trybu widoku ortogonalnego za pomocą menu Mini-sześcianu kostki nawigacyjnej.

Ustawienia

  • Typ ujęcia widoku można zmienić w preferencjach: Edycja → Preferencje ... → Wyświetlanie → Widok 3D → Typ projekcji. Wybrany typ będzie używany dla wszystkich widoków 3D wszystkich otwartych dokumentów, a także dla nowych dokumentów. Zobacz dodatkowe informacje o konfiguracji.

Tworzenie skryptów

Zobacz również: FreeCAD podstawy tworzenia skryptów.

Aby zmienić widok na ortognalny, należy użyć metody setCameraType obiektu ActiveView. Metoda ta nie jest dostępna, jeśli FreeCAD działa w trybie konsoli.

import FreeCADGui

FreeCADGui.ActiveDocument.ActiveView.setCameraType('Orthographic')
FreeCADGui.ActiveDocument.ActiveView.getCameraType()