Std: Pomoc online

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Std OnlineHelp and the translation is 100% complete.

Std OnlineHelp.svg td: Pomoc online

Lokalizacja w menu
Pomoc → Pomoc
Środowisko pracy
wszystkie
Domyślny skrót
F1
Wprowadzono w wersji
-
Zobacz także
Co to jest

Opis

Polecenie Pomoc online otwiera dokumentację pomocy. Aby otworzyć dokumentację konkretnego polecenia, użyj polecenia Co to jest.

W programie FreeCAD wersja 0.20 i powyżej polecenie to wymaga zainstalowania dodatku Pomoc.

Użycie

  1. Jeśli dodatek Pomoc nie jest jeszcze dostępny, zostaniesz poproszony o jego zainstalowanie poprzez Menadżer dodatkó.
  2. Istnieje kilka sposobów na wywołanie polecenia:
    • Wybierz z menu opcję Pomoc → Std OnlineHelp.svg Pomoc.
    • Użyj skrótu klawiaturowego: F1.
  3. Otwiera się dokumentacja pomocy.

Uwagi

  • Dodatek Pomoc posiada szereg preferencji. Zobacz informacje na stronie Edytor ustawień.