Std: Scal projekt

From FreeCAD Documentation
This page is a translated version of the page Std MergeProjects and the translation is 93% complete.
Outdated translations are marked like this.

Std: Scal projekt

Lokalizacja w menu
Plik → Scal projekt ...
Środowisko pracy
wszystkie
Domyślny skrót
brak
Wprowadzono w wersji
-
Zobacz także
brak

Opis

Polecenie Scal projekt dodaje zawartość pliku FreeCAD do aktywnego dokumentu.

Użycie

  1. Wybierz z menu opcję Plik → Scal projekt ....
  2. Wprowadź nazwę pliku w oknie dialogowym.
  3. Naciśnij przycisk Otwórz.

Opcje

  • Naciśnij przycisk Esc lub przycisk Anuluj aby przerwać wykonywanie polecenia.

Uwagi

  • Projekt nie może być łączony z samym sobą, wybieranie bieżącego pliku jest niedozwolone.
  • FreeCAD automatycznie zmieni wewnętrzne nazwy oraz, w zależności od preferencji, etykiety obiektów, aby uniknąć konfliktów nazw.

Tworzenie skryptów

Aby scalić obiekt, należy użyć metody mergeProject obiektu document.

import FreeCAD

FreeCAD.ActiveDocument.mergeProject("Path_to_FCStd_project_file")