Std: Wymiarowanie odległości

From FreeCAD Documentation
This page is a translated version of the page Std MeasureDistance and the translation is 85% complete.
Outdated translations are marked like this.
This command is obsolete, it is not be available in version 1.0 and above.
Use Std Measure instead.

Std: Wymiarowanie odległości

Lokalizacja w menu
Przybory → Wymiarowanie odległości
Środowisko pracy
wszystkie
Domyślny skrót
brak
Wprowadzono w wersji
-
Zobacz także
Pomiary,Wymiarowanie liniowe, Wymiarowanie

Opis

Polecenie Wymiarowanie odległości tworzy obiekt odległość, który mierzy i wyświetla dystans między dwoma punktami.

Użycie

 1. Istnieje kilka sposobów na wywołanie polecenia:
 2. Wybierz pierwszy punkt pomiarowy w dowolnym miejscu obiektu w oknie widoku 3D.
 3. Wybierz drugi punkt pomiarowy w dowolnym miejscu na obiekcie w oknie widoku 3D.
 4. Kolejność wyboru punktów może mieć wpływ na położenie linii wymiarowej.
 5. Opcjonalnie odwróć położenie linii wymiarowej poprzez zmianę właściwości WIDOKOdbicie lustrzane obiektu odległość.

Uwagi

 • Nie można używać narzędzi przyciągania środowiska pracy Rysunek Roboczy z tym poleceniem.
 • Aby dodać wymiary do rysunków, użyj narzędzi wymiarowych środowiska pracy Rysunek Techniczny.
 • Aby uzyskać bardziej wszechstronne narzędzia pomiarowe, zainstaluj środowisko pracy Manipulator (środowisko zewnętrzne).

Właściwości

Dane

Podstawa

 • DANEEtykieta: domyślnie etykieta zawiera zmierzoną odległość, ale ta odległość nie jest aktualizowana, gdy P1 lub P2 zostaną później przestawione.

Pomiar

 • DANEP1: pierwszy punkt wymiaru.
 • DANEP2: drugi punkt wymiaru.
 • DANEOdległość: (tylko do odczytu) zmierzona odległość pomiędzy P1 i P2.

Widok

Podstawa

 • WIDOKWspółczynnik odległości: współczynnik ten, pomnożony przez zmierzoną odległość, określa przesunięcie linii wymiarowej.
 • WIDOKRozmiar czcionki: wysokość liter (wysokość linii w pikselach).
 • WIDOKOdbicie lustrzane: jeśli ustawimy wartość PRAWDA, to pozycja linii wymiarowej względem P1 i P2 zostanie odwrócona.