Std: Pełny ekran

From FreeCAD Documentation
This page is a translated version of the page Std MainFullscreen and the translation is 100% complete.

Std: Pełny ekran

Lokalizacja w menu
Widok → Pełny ekran
Środowisko pracy
wszystkie
Domyślny skrót
Alt + F11
Wprowadzono w wersji
-
Zobacz także
Wyświetl na pełnym ekranie

Opis

Polecenie Pełny ekran przełącza tryb pełnoekranowy okna głównego programu FreeCAD.

Użycie

  1. Istnieje kilka sposobów wywołania tego polecenia:
    • Wybierz z menu opcję Widok → Pełny ekran.
    • Użyj skrótu klawiaturowego: Alt + F11.