Std: Przejdź do najgłębiej połączonego obiektu

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Std LinkSelectLinkedFinal and the translation is 100% complete.

Std LinkSelectLinkedFinal.svg Std: Przejdź do najgłębiej połączonego obiektu

Lokalizacja w menu
brak
Środowisko pracy
wszystkie
Domyślny skrót
brak
Wprowadzono w wersji
0.19
Zobacz także
Std LinkSelectLinked, Wybierz wszystkie łącza, Przywróć wybór, Ponów wybór

Opis

Polecenie Przejdź do najgłębiej połączonego obiektu wybiera właściwość DANEPołączony obiekt, obiektu źródłowego, obiektu App: Łącze, czyli link. Ale jeśli ten obiekt źródłowy jest również łączem, zamiast niego wybierany jest obiekt połączony. Powtarza się to do momentu, gdy obiekt powiązany nie jest łączem. Ten końcowy obiekt źródłowy jest najgłębiej połączonym obiektem.

Użycie

  1. Wybierz łącze.
  2. Z menu podręcznego Widoku drzewa wybierz opcję 'Akcje z łączami → Std LinkSelectLinkedFinal.svg Przejdź do najgłębiej połączonego obiektu'.
  3. Połączony obiekt zostanie zaznaczony. Jeśli ten obiekt należy do zewnętrznego dokumentu, dokument ten jest aktywowany.
  4. Opcjonalnie użyj Std SelBack.svg Std SelBack, aby ponownie wybrać łacze.