Std: Przejdź do połączonego obiektu

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Std LinkSelectLinked and the translation is 100% complete.

Std LinkSelectLinked.svg Std: Przejdź do połączonego obiektu

Lokalizacja w menu
brak
Środowisko pracy
wszystkie
Domyślny skrót
brak
Wprowadzono w wersji
0.19
Zobacz także
Przejdź do najgłębiej połączonego obiektu, Wybierz wszystkie łącza, Przywróć wybór, Ponów wybór

Opis

Polecenie Wybierz powiązane łącza wybiera DANEPowiązany obiekt, będący obiektem źródłowym, obiektu App: Łącze, czyli linku.

Użycie

  1. Wybierz łącze.
  2. Z menu podręcznego Widoku drzewa wybierz opcję 'Akcje z łączami → Std LinkSelectLinked.svg Przejdź do połączonego obiektu'.
  3. Połączony obiekt zostanie zaznaczony. Jeśli ten obiekt należy do zewnętrznego dokumentu, dokument ten jest aktywowany.
  4. Opcjonalnie użyj Std SelBack.svg Std SelBack, aby ponownie wybrać łacze.