Std: Wybierz wszystkie łącza

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Std LinkSelectAllLinks and the translation is 100% complete.

Std LinkSelectAllLinks.svg Std: Wybierz wszystkie łącza

Lokalizacja w menu
brak
Środowisko pracy
wszystkie
Domyślny skrót
brak
Wprowadzono w wersji
0.19
Zobacz także
Przejdź do połączonego obiektu, Przejdź do najgłębiej połączonego obiektu, Przywróć wybór, Ponów wybór

Opis

Polecenie Wybierz wszystkie łącza wybiera wszystkie obiekty App Link, łącza, które bezpośrednio lub pośrednio łączą się z tym samym obiektem źródłowym.

Użycie

  1. Aby znaleźć linki w wielu dokumentach, upewnij się, że Widok drzewa jest przełączony w tryb Wiele dokumentów.
  2. Wybierz obiekt źródłowy.
  3. Z menu kontekstowego Widoku drzewa wybierz opcję Akcje złączami → Std LinkSelectAllLinks.svg Wybierz wszystkie łącza. Opcja ta jest dostępna tylko wtedy, gdy wybrany obiekt posiada powiązania.
  4. Zaznaczone zostaną wszystkie łącza, które prowadzą do obiektu źródłowego.
  5. Opcjonalnie użyj Std SelBack.svg Przywróć wybór, aby ponownie wybrać obiekt źródłowy.