Std: Wybierz wszystkie łącza

From FreeCAD Documentation
This page is a translated version of the page Std LinkSelectAllLinks and the translation is 100% complete.

Std: Wybierz wszystkie łącza

Lokalizacja w menu
Widok → Nawigacja przy użyciu łączy → Zaznacz wszystkie łącza
Środowisko pracy
wszystkie
Domyślny skrót
brak
Wprowadzono w wersji
0.19
Zobacz także
Przejdź do połączonego obiektu, Przejdź do najgłębiej połączonego obiektu

Opis

Polecenie Wybierz wszystkie łącza wybiera wszystkie obiekty App Link, łącza, które bezpośrednio lub pośrednio łączą się z tym samym obiektem źródłowym.

Użycie

  1. Aby znaleźć linki w wielu dokumentach, upewnij się, że Widok drzewa jest przełączony w tryb Wiele dokumentów.
  2. Wybierz obiekt źródłowy, który ma łącza.
  3. Polecenie można wywołać na kilka sposobów:
    • Wybierz z menu opcję Widok → Nawigacja przy użyciu łączy → Wybierz wszystkie łącza.
    • Wybierz opcję Akcje z łączami → Wybierz wszystkie łącza z menu kontekstowego Widoku drzewa.
  4. Zaznaczone zostaną wszystkie łącza, które prowadzą do obiektu źródłowego.
  5. Opcjonalnie użyj Przywróć zaznaczenie, aby ponownie wybrać obiekt źródłowy.