Std: Zastąp przez łącze

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Std LinkReplace and the translation is 100% complete.

Std LinkReplace.svg Std: Zastąp przez łącze

Lokalizacja w menu
brak
Środowisko pracy
wszystkie
Domyślny skrót
brak
Wprowadzono w wersji
0.19
Zobacz także
Utwórz łącze, Utwórz łącze względne, Usuń powiązanie

Opis

Narzędzie Std LinkReplace.svg Zastąp przez łącze zastępuje obiekt znajdujący się wewnątrz innego na wersję łącza do tego pierwszego.

Operacja ta działa na "dzieciach" obiektu "rodzica", tak jak jest to widoczne w oknie widoku drzewa. Na przykład, biorąc pod uwagę dwa obiekty (A i B), które uczestniczą w operacji Part Boolean.svg logicznej, powiedzmy <kod>C = A + B, obiekt A może zostać zastąpiony przez łącze, tak że C = A_link + B.

Operacja ta może być wykonana w celu zastąpienia zagnieżdżonych obiektów, które znajdują się w obiekcie złożenia dla Łącza, co może być bardziej wydajne, jeśli ten zagnieżdżony obiekt jest używany wiele razy w różnych złożeniach. Operacją odwrotną jest Std LinkUnlink.svg Usuń powiązanie. Aby utworzyć ogólne łącze użyj funkcji Std LinkMake.svg Utwórz łącze.

Użycie

  1. Upewnij się, że jeden obiekt znajduje się wewnątrz innego. Na przykład, rozważmy, że obiekt Part Fuse.svg scalenia został użyty z dwoma wcześniej utworzonymi obiektami, Part Sphere.svg sfera i Part Cylinder.svg walec.
  2. Wybierz Tree Part Sphere Parametric.svg sferę w oknie Widoku drzewa.
  3. Naciśnij Std LinkReplace.svg Zastąp przez łącze.

Oryginalna Tree Part Sphere Parametric.svg sfera musi teraz znajdować się poza obiektem Part Fuse.svg scalenia, a wewnątrz musi znajdować się Łącze (na ikonie wyświetlana jest mała strzałka).

Std Link tree replace fuse 1 example.png Std Link tree replace fuse 2 example.png

Obiekt znajdujący się wewnątrz innego jest zastępowany przez Łącze. Łącze znajduje się teraz wewnątrz, a prawdziwy obiekt jest umieszczony na zewnątrz.

Można to również zrobić z obiektami zawartymi wewnątrz obiektu Std Part.svg części i Std Group.svg grupy.

Std Link tree replace part 1 examples.png Std Link tree replace part 2 examples.png

Obiekt wewnątrz kontenera jest zastępowany przez łącze. Łącze znajduje się teraz wewnątrz, a prawdziwy obiekt jest umieszczony na zewnątrz.

Właściwości

Polecenie to tworzy nowy obiekt App: Łącze. Jego właściwości opisane są na stronie Std LinkMake.svg Utwórz łącze.