Std: Importuj

From FreeCAD Documentation
This page is a translated version of the page Std Import and the translation is 100% complete.

Std: Importuj

Lokalizacja w menu
Plik → Importuj ...
Środowisko pracy
wszystkie
Domyślny skrót
Ctrl + I
Wprowadzono w wersji
-
Zobacz także
Otwórz, Import Export, Ustawienia Importu i Eksportu

Opis

Polecenie Importuj importuje geometrię z innego formatu pliku do aktywnego dokumentu. Obsługiwanych jest wiele formatów plików, a dla niektórych formatów istnieje wiele opcji importu. Zobacz stronę Import eksport, aby uzyskać więcej informacji.

dostępne w wersji 0.21: Po wybraniu formatu obrazu polecenie utworzy Płaszczyznę obrazu.

Użycie

 1. Istnieje kilka sposobów na wywołanie tego polecenia:
  • Wybierz z menu opcję Plik → Importuj ....
  • Użyj skrótu klawiaturowego: Ctrl + I.
 2. Opcjonalnie wybierz odpowiedni format pliku w oknie dialogowym.
 3. Wybierz plik.
 4. Naciśnij przycisk Otwórz.

Opcje

 • Naciśnij przycisk Esc lub przycisk Anuluj aby przerwać wykonywanie polecenia.

Uwagi

Ustawienia

Płaszczyzna obrazu

Płaszczyzna obrazu to płaska reprezentacja obrazu w oknie widoku 3D. Może być na przykład używana podczas tworzenia modelu na podstawie zdjęć istniejącego obiektu.

Domyślnie płaszczyzna obrazu jest umieszczana na globalnej płaszczyźnie XY. Początkowy rozmiar płaszczyzny obrazu jest obliczany przy użyciu rozdzielczości 96 px/cal.

Edycja

 1. Aby edytować płaszczyznę obrazu, wykonaj jedną z poniższych czynności:
  • Kliknij dwukrotnie Płaszczyznę obrazu w oknie Widoku drzewa.
  • Kliknij prawym przyciskiem myszy Płaszczyznę obrazu w oknie Widoku drzewa i wybierz z menu kontekstowego Modyfikuj obraz ...
 2. Jeśli płaszczyzna obrazu nie jest równoległa do płaszczyzny XY, XZ lub YZ globalnego układu współrzędnych, zostanie ona wyrównana do płaszczyzny XY.
 3. Otworzy się panel zadań Ustawienia płaszczyzny obrazu:
  • Wybierz płaszczyznę globalnego układu współrzędnych Płaszczyzna XY, Płaszczyzna XZ lub Płaszczyzna YZ.
  • Zaznacz Odwróć kierunek, aby obrócić płaszczyznę obrazu o 180°. Oś obrotu zależy od wybranej płaszczyzny. Dla płaszczyzny XY jest to globalna oś X. Dla płaszczyzny XZ i YZ jest to globalna oś Z.
  • Opcjonalnie można zmienić Odsunięcie. Odsunięcie, Odległość X i Odległość Y są względne w stosunku do układu współrzędnych Płaszczyzny obrazu. Niewielkie ujemne przesunięcie może być przydatne podczas śledzenia obrazu za pomocą geometrii szkicu lub środowiska pracy Rysunek Roboczy.
 4. Opcjonalnie zmień Przezroczystość.
 5. Opcje Rozmiar obrazu:
  • Skaluj według danych numerycznych:
   1. Opcjonalnie odznacz Zachowaj proporcje dla nierównomiernego skalowania.
   2. Wprowadź Szerokość i / lub Wysokość.
  • Skalowanie przez wybieranie punktów:
   1. Opcjonalnie zaznacz Kalibruj.
   2. Naciśnij przycisk Interaktywnie.
   3. Wybierz dwa punkty wewnątrz obrazu.
   4. Zostanie wyświetlona linia wymiarowa.
   5. Wprowadź pożądaną odległość.
   6. Naciśnij Enter lub przycisk Zastosuj dla potwierdzenia zmian.
 6. Naciśnij przycisk OK, aby potwierdzić zmiany i zamknąć panel zadań.

Właściwości

Zapoznaj się również z informacjami na stronie: Edytor właściwości.

Obiekt Płaszczyzna obrazu wywodzi się z obiektu App: Cechy geometrii i dziedziczy wszystkie jego właściwości. Posiada on również następujące dodatkowe właściwości:

Dane

Płaszczyzna obrazu

 • DANEPlik obrazu (FileIncluded): Plik obrazu używany dla Image Plane. Plik ten jest przechowywany w pliku .FCStd.
 • DANERozmiarX (Length): Szerokość płaszczyzny obrazu.
 • DANERozmiarY (Length): Wysokość płaszczyzny obrazu.

Widok

Styl obiektu

 • WIDOKOświetlenie (Enumeration): Sposób oświetlenia płaszczyzny obrazu w oknie widoku 3D. Może przyjmować wartość Dwie strony lub Jedna strona.