Std: Zamroź widok

  From FreeCAD Documentation
  This page is a translated version of the page Std FreezeViews and the translation is 100% complete.

  Std: Zamroź widok

  Lokalizacja w menu
  Widok → Zamroź widok → ...
  Środowisko pracy
  Wszystkie
  Domyślny skrót
  brak
  Wprowadzono w wersji
  -
  Zobacz także
  Zachowaj widok, Odtwórz widok,Ustaw ujęcie widoku

  Wprowadzenie

  FreeCAD może przechowywać ujęcia widoku maksymalnie w 50 "zamrożonych widokach". Opcje menu, które dotyczą zamrożonych widoków, można znaleźć w menu podrzędnym Widok → Zamroź widok. Zamrożone widoki nie są zapisywane w dokumencie i, jeśli nie zostaną zapisane za pomocą opcji Zapisz widoki ..., zostaną utracone po zamknięciu aplikacji FreeCAD.

  Zapisz widok

  Opis

  Opcja menu Zapisz widoki... zapisuje wszystkie istniejące zamrożone widoki w pliku z rozszerzeniem *.cam.

  Użycie

  1. Aby użyć tej opcji musi istnieć jeden lub więcej zamrożonych widoków. Widok zamrożony tworzy się za pomocą opcji menu Zamroź widok.
  2. Wybierz z menu opcję Widok → Zamroź widok → Zapisz widoki ....
  3. Wprowadź nazwę pliku w oknie dialogowym.
  4. Naciśnij przycisk Zapisz.

  Opcje

  • Naciśnij przycisk Esc lub przycisk Anuluj aby przerwać wykonywanie polecenia.

  Wczytaj widok

  Opis

  Opcja menu Załaduj widoki... wczytuje zamrożone widoki z pliku z rozszerzeniem *.cam. Wszystkie istniejące zamrożone widoki zostaną usunięte.

  Użycie

  1. Wybierz z menu opcję Widok → Zamroź widok → Załaduj widoki ....
  2. Naciśnij przycisk Tak w oknie dialogowym Przywróć widoki, aby potwierdzić, że chcesz usunąć wszystkie istniejące zamrożone widoki.
  3. Wybierz plik.
  4. Naciśnij przycisk Otwórz.

  Opcje

  • Jeśli zostanie wyświetlone okno dialogowe Przywróć widoki: naciśnij klawisz Esc lub przycisk Nie, aby przerwać wykonywanie polecenia.
  • Jeśli zostanie wyświetlone okno dialogowe Plik: naciśnij przycisk klawisz Esc lub przycisk Anuluj, aby przerwać polecenie.

  Zamroź widok

  Opis

  Opcja menu Zamroź widok zapisuje bieżące ustawienia ujęcia widoku (kierunek, zoom itp.) w oknie widoku 3D na nowej pozycji listy zamrożonych widoków. Lista zamrożonych widoków może zawierać do 50 pozycji.

  Użycie

  1. Istnieje kilka sposobów na wywołanie tej opcji:
   • Wybierz z menu opcję Widok → Zamroź widok → Zamroź widok.
   • Użyj skrótu klawiaturowego: Shift+F.
  2. Nowy zamrożony widok można wybrać w podmenu Widok → Zamroź widok.

  Wyczyść widoki

  Opis

  Opcja menu Wyczyść widoki usuwa wszystkie istniejące zamrożone widoki.

  Użycie

  1. Wybierz z menu opcję Widok → Zamroź widok → Wyczyść widoki.

  Odtwórz widok

  Opis

  Dla każdego zamrożonego widoku dodana jest opcja Przywróć widok, za pomocą której można go przywrócić. Opcje są ponumerowane od: Przywróć widok 1 do Przywróć widok 50.

  Użycie

  1. Istnieje kilka sposobów na wywołanie tej opcji:
   • Wybierz z menu właściwą opcję Widok → Zamroź widok → Załąduj widoki ....
   • Dla pierwszych 9 zamrożonych widoków: użyj skrótu klawiaturowego: Ctrl+1 - Ctrl+9.