Menu plik

From FreeCAD Documentation
This page is a translated version of the page Std File Menu and the translation is 100% complete.
Ikonka FreeCAD dla Std: Narzędzia standardowe

Wprowadzenie

Menu Plik jest jednym z siedmiu pozycji w Menu głównym:


Plik     Edycja     Widok     Przybory     Makrodefinicje     Okna     Pomoc

W menu Plik znajdują się narzędzia związane z plikami źródłowymi i docelowymi.

Przybory

W tym menu dostępne są następujące narzędzia:

  • Nowy: tworzy nowy pusty dokument FreeCAD.
  • Otwórz: otwiera istniejący plik dokumentu FreeCAD, lub wykonuje import.
  • Zamknij: Zamyka bieżące okno dokumentu.
  • Zapisz jako: Zapisuje aktywny dokument pod nową nazwą.
  • Przywróć: Przywraca do zapisanej wersji dokumentu.
  • Exportuj: Eksportuje obiekt z dokumentu.
  • Drukuj: Drukuje zawartość dokumentu.
  • Zakończ: Kończy pracę z programem FreeCAD.