Std: Styl kreślenia

  From FreeCAD Documentation
  This page is a translated version of the page Std DrawStyle and the translation is 100% complete.

  Std DrawStyle.svg Std DrawStyle

  Menu location
  Widok → Styl kreślenia → ...
  Workbenches
  Wszystkie
  Default shortcut
  V 1 - V 7
  Introduced in version
  -
  See also
  Ramka otaczająca

  Opis

  Polecenie Styl kreślenia może zastąpić efekt WIDOKwyświetlanego trybu właściwości obiektów w oknie widoku 3D.

  Użycie

  1. Istnieje kilka sposobów na wywołanie polecenia:
   • Kliknij na czarną strzałkę w dół po prawej stronie przycisku Std DrawStyleAsIs.svg Styl kreślenia i wybierz styl z menu podręcznego.
   • W menu przejdź do Widok → Styl kreślenia i wybierz styl.
   • W menu kontekstowym okna widoku 3D przejdź do Styl kreślenia i wybierz styl.
   • Użyj jednego ze skrótów klawiaturowych: V, a następnie 1, 2, 3, 4, 5, 6 lub 7.

  Dostępne style kreślenia

  Std DrawStyleAsIs.svg Domyślny

  Styl Domyślny nie nadpisuje właściwości WIDOKTrybu wyświetlania obiektów.

  Std DrawStyleAsIs example.png

  4 identyczne obiekty, każdy z innym trybem wyświetlania (od lewej do prawej: "Tylko punkty", "Szkieletowy", "Cieniowany" i "Cieniowany z krawędziami") z zastosowanym stylem rysowania "Domyślny".

  Std DrawStylePoints.svg Tylko punkty

  Styl Tylko punkty nadpisuje styl WIDOKTryb wyświetlania obiektów. Ten styl odpowiada trybowi wyświetlania Tylko punkty. Wierzchołki są wyświetlane w jednolitych kolorach. Krawędzie i ściany nie są wyświetlane.

  Std DrawStylePoints example.png

  Te same obiekty z zastosowanym stylem rysowania "Tylko punkty"

  Std DrawStyleWireFrame.svg Szkieletowy

  Styl Szkieletowy nadpisuje styl WIDOKTryb wyświetlania obiektów. Ten styl odpowiada trybowi wyświetlania Szkieletowy. Wierzchołki i krawędzie są wyświetlane w jednolitych kolorach. Twarze nie są wyświetlane.

  Std DrawStyleWireframe example.png

  Te same obiekty z zastosowanym stylem rysowania "Szkieletowy"

  Std DrawStyleHiddenLine.svg Cieniowany z ukrytymi krawędziami

  Styl Cieniowany z ukrytymi krawędziami nadpisuje styl WIDOKTryb wyświetlania obiektów. Obiekty są wyświetlane tak, jakby były przekształcone w siatki trójkątów.

  Std DrawStyleHiddenLine example.png

  Te same obiekty z zastosowanym stylem rysowania "Cieniowany z ukrytymi krawędziami"

  Std DrawStyleNoShading.svg Jednolity z krawędziami

  Styl Jednolity z krawędziami nadpisuje styl WIDOKTryb wyświetlania obiektów. Wierzchołki, krawędzie i ściany są wyświetlane w jednolitych kolorach.

  Std DrawStyleNoShading example.png

  Te same obiekty z zastosowanym stylem rysowania "Jednolity z krawędziami"

  Std DrawStyleShaded.svg Cieniowany

  Styl Cieniowany nadpisuje styl WIDOKTryb wyświetlania obiektów. Ten styl odpowiada trybowi wyświetlania Cieniowany. Wierzchołki i krawędzie nie są wyświetlane. Powierzchnie są podświetlane w zależności od ich orientacji.

  Std DrawStyleShaded example.png

  Te same obiekty z zastosowanym stylem rysowania "Cieniowany"

  Std DrawStyleFlatLines.svg Cieniowany z krawędziami

  Styl Płaskie linie zastępuje styl WIDOKTryb wyświetlania obiektów. Ten styl odpowiada trybowi wyświetlania Cieniowany z krawędziami. Wierzchołki i krawędzie są wyświetlane w jednolitych kolorach. Powierzchnie są podświetlane w zależności od ich orientacji.

  Std DrawStyleFlatLines example.png

  Te same obiekty z zastosowanym stylem rysowania "Cieniowany z krawędziami"

  Uwagi

  • Obiekty w oknie widoku 3D mają również właściwość WIDOKStyl kreślenia. Ta właściwość kontroluje typ linii używany dla krawędzi. Polecenie Std: Styl kreślenia nie zastępuje tej właściwości.
  • Makro do przełączania między dwoma stylami rysowania: Macro Toggle Drawstyle.