Std: Dostosuj

From FreeCAD Documentation
This page is a translated version of the page Std DlgCustomize and the translation is 89% complete.
Outdated translations are marked like this.

Std: Dostosuj

Lokalizacja w menu
Przybory → Dostosuj ...
Środowisko pracy
wszystkie
Domyślny skrót
brak
Wprowadzono w wersji
-
Zobacz także
Dostosowywanie interfejsu użytkownika

Opis

Polecenie Dostosuj otwiera okno dialogowe Dostosuj dając dostęp do kilku opcji ustawień.

Okienko dialogowe Dostosowywanie interfejsu

Użycie

  1. Polecenia dostępne w oknie dialogowym Dostosuj zależą od środowisk pracy, które zostały załadowane w bieżącej sesji programu FreeCAD. Należy więc najpierw załadować wszystkie środowiska pracy, do których poleceń chcemy mieć dostęp.
  2. Istnieje kilka sposobów na wywołanie polecenia:
    • Wybierz z menu opcję Przybory → Dostosuj ....
    • Kliknij prawym przyciskiem myszy obszar paska narzędzi i wybierz Dostosuj ... z menu kontekstowego.
  3. Otwiera się okno dialogowe Dostosuj. Więcej informacji można znaleźć na stronie Dostosowywanie interfejsu użytkownika.
  4. Przycisk Pomoc nie działa w tym momencie.
  5. Naciśnij przycisk Zamknij, aby zamknąć okno dialogowe.