Std: Widok obrotowy ''(demonstracyjny)''

From FreeCAD Documentation
This page is a translated version of the page Std DemoMode and the translation is 91% complete.
Outdated translations are marked like this.

Std: Widok obrotowy

Lokalizacja w menu
Przybory → Widok obrotowy ...
Środowisko pracy
wszystkie
Domyślny skrót
brak
Wprowadzono w wersji
-
Zobacz także
brak

Opis

Polecenie Widok obrotowy powoduje ciągły obrót ujęcia widoku w oknie widoku 3D.

Okno dialogowe Widoku obrotowego.

Użycie

 1. Wybierz z menu opcję Przybory → Widok obrotowy ....
 2. Otwiera się okno dialogowe Widok obrotowy.
 3. Przesuń suwak Kąt, aby pochylić wirtualny stół obrotowy ujęcia widoku.
 4. Przesuń suwak Prędkość, aby dostosować prędkość obrotu.
 5. Zaznacz pole wyboru TRUE/pl, aby przełączyć widok 3D na tryb pełnoekranowy.
 6. Opcja FALSE/pl nie jest obecnie obsługiwana.
 7. Naciśnij przycisk Odtwarzaj. Przycisk pozostanie wciśnięty, a jego tekst zmieni się na Zatrzymaj.
 8. W trybie pełnoekranowym okienko dialogowe zniknie po upływie około 5 sekund. Pojawi się ponownie, jeżeli kursor myszki zostanie przesunięty nad okienko widoku 3D.
 9. Naciśnij przycisk Zatrzymaj, aby zatrzymać obrót widoku.
 10. Opcjonalnie zmień ustawienia i uruchom ponownie.
 11. Naciśnij przycisk Zamknij, aby zamknąć okno dialogowe.

Uwagi