Std: Usuń

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Std Delete and the translation is 100% complete.

Std Delete.svg Std: Usuń

Lokalizacja w menu
Edycja → Usuń
Środowisko pracy
wszystkie
Domyślny skrót
Del
Wprowadzono w wersji
-
Zobacz także
brak

Opis

Polecenie Usuń usuwa wybrane obiekty.

Użycie

  1. Wybierz jeden lub więcej obiektów.
  2. Istnieje kilka sposobów na wywołanie tego polecenia:
    • Wybierz opcję z menu Edycja → Std Delete.svg Usuń.
    • Wybierz opcję Std Delete.svg Usuń z menu kontekstowego Widoku drzewa lub Widoku 3D.
    • Użyj skrótu klawiaturowego: Del.

Tworzenie skryptów

Zobacz również: FreeCAD podstawy tworzenia skryptów.

Aby usunąć obiekt, należy użyć metody removeObject obiektu document.

import FreeCAD

FreeCAD.ActiveDocument.removeObject("myObjectName")