Std: Wytnij

From FreeCAD Documentation
This page is a translated version of the page Std Cut and the translation is 82% complete.
Outdated translations are marked like this.

Std: Wytnij

Lokalizacja w menu
Edycja → Wytnij
Środowisko pracy
All
Domyślny skrót
brak
Wprowadzono w wersji
-
Zobacz także
Kopiuj, Wklej, Powiel zaznaczone

Opis

Polecenie 'Wytnij ma pewne ograniczenia: można go używać tylko do komórki arkusza. Polecenie to kopiuje zawartość i właściwości komórek do Schowka, a następnie je czyści.

Aby wyciąć obiekty innych typów, można użyć polecenia Kopiuj, a następnie operacji usunięcia.

Użycie

  1. Zaznacz jedną lub więcej komórek w arkuszu kalkulacyjnym.
  2. Istnieje kilka sposobów wywołania polecenia:
    • Naciśnij przycisk Wytnij.
    • Wybierz z menu opcję z menu Edycja → Wytnij.

Uwagi

  • Standardowy skrót klawiaturowy Ctrl + X nie wywołuje polecenia Std Wytnij, lecz używa funkcji Wytnij systemu operacyjnego. Tego skrótu można używać w większości okien tekstowych i pól wprowadzania danych programu FreeCAD, działa on także w komórkach arkusza kalkulacyjnego.