Std: Kopiuj

From FreeCAD Documentation
This page is a translated version of the page Std Copy and the translation is 80% complete.
Outdated translations are marked like this.

Std: Kopiuj

Lokalizacja w menu
Edycja→ Kopiuj
Środowisko pracy
wszystkie
Domyślny skrót
Ctrl + C
Wprowadzono w wersji
-
Zobacz także
Wytnij, Wklej, Powiel zaznaczone

Opis

Polecenie Kopiuj kopiuje zaznaczone obiekty do schowka.

Użycie

 1. Wybierz jeden lub więcej obiektów.
 2. Istnieje kilka sposobów na wywołanie tego polecenia:
  • Naciśnij przycisk Kopiuj.
  • Wybierz z menu opcję Edycja → Kopiuj.
  • Wybierz opcję Kopiuj z menu podręcznego Widoku drzewa.
  • Użyj skrótu klawiaturowego: Ctrl + C.
 3. Jeśli obiekty mają zależności, które nie zostały wybrane, zostanie wyświetlone okno dialogowe z prośbą o określenie, które z nich powinny zostać uwzględnione.

Uwagi

 • Podczas pracy w oknie tekstowym programu FreeCAD, w polu wprowadzania danych lub arkuszu kalkulacyjnym standardowy skrót klawiaturowy Ctrl + C w prawie wszystkich przypadkach nie wywołuje polecenia Std Kopiuj, ale zamiast tego używa funkcji Kopiuj z systemu operacyjnego.
 • Nie jest możliwe kopiowanie i wklejanie natywnych obiektów między programem FreeCAD a innymi aplikacjami.