Std: Zaznacz obszar

From FreeCAD Documentation
This page is a translated version of the page Std BoxSelection and the translation is 90% complete.
Outdated translations are marked like this.

Std: Zaznacz obszar

Lokalizacja w menu
Edycja → Zaznacz obszar
Środowisko pracy
wszystkie
Domyślny skrót
Shift + B
Wprowadzono w wersji
-
Zobacz także
Wybór elementów ramką zaznaczenia, Zaznacz wszystko

Opis

Polecenie Zaznacz obszar wybiera obiekty z prostokątnego obszaru zdefiniowanego przez użytkownika za pomocą ramki zaznaczenia, w oknie widoku 3D.

Użycie

 1. Istnieje kilka sposobów na wywołanie tego polecenia:
  • Wybierz z menu opcję Edycja → Zaznacz obszar.
  • Użyj skrótu klawiaturowego: Shift + B.
 2. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
  • Przeciągnij ramkę zaznaczenia od lewej do prawej, aby zaznaczyć obiekty, których środek geometryczny leży wewnątrz tego pola.
  • Przeciągnij ramkę zaznaczenia od prawej do lewej, aby zaznaczyć obiekty, których ramka otaczająca znajduje się (częściowo) wewnątrz tego pola lub go dotyka.

Uwagi

 • Użyj polecenia Wybór elementów ramką zaznaczenia, aby wybrać powierzchnie zamiast obiektów.
 • Tego polecenia nie można użyć do wybrania elementów w szkicu. Aby "zaznaczyć ramką", gdy otwarte jest okno dialogowe Szkicownika:
  1. Upewnij się, że żadne polecenie nie jest aktywne.
  2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
   • Kliknij w pustym obszarze i przeciągnij prostokąt od lewej do prawej, aby zaznaczyć obiekty, które znajdują się całkowicie wewnątrz prostokąta.
   • Kliknij w pustym obszarze i przeciągnij prostokąt od prawej do lewej, aby zaznaczyć także obiekty, które dotykają lub przecinają prostokąt.