Std: Symbol osi

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Std AxisCross and the translation is 100% complete.

Std AxisCross.svg Std: Symbol osi

Lokalizacja w menu
Widok → Przełącz krzyż osi
Środowisko pracy
wszystkie
Domyślny skrót
A C
Wprowadzono w wersji
-
Zobacz także
brak

Opis

Polecenie Symbol osi włącza / wyłącza krzyż osi w aktywnym oknie Widoku 3D.

Krzyż osi składa się z trzech strzałek reprezentujących osie X, Y i Z globalnego układu współrzędnych w kierunku dodatnim. Ich wspólnym punktem początkowym jest początek globalnego układu współrzędnych.

Std AxisCross example.svg

Krzyż osi (litery nie są częścią krzyża osi).

Użycie

  1. Istnieje kilka sposobów wywołania tego polecenia:
    • Wybierz z menu opcję Widok → Std AxisCross.svg Przełącz krzyż osi.
    • Użyj skrótu klawiaturowego: V kolejnie P.

Uwagi

  • FreeCAD może wyświetlać mniejszy symbol układu współrzędnych w prawym dolnym rogu okna widoków 3D: Edycja → Preferencje ... → Wyświetlanie → Widok 3D → Pokaż w narożniku symbol układu współrzędnych. Patrz Edytor preferencji
  • Kostka do nawigacji 3D zawiera również wskaźnik układu współrzędnych.

Ustawienia

Domyślne ustawienie krzyża osi można zmienić w preferencjach: Edycja → Preferencje ... → Wyświetlanie → Widok 3D → Pokaż w narożniku symbol układu współrzędnych. Przeczytaj również informacje o Edytorze preferencji.

Tworzenie skryptów

Zobacz również: FreeCAD podstawy tworzenia skryptów.

Aby przełączyć widoczność symbolu osi, należy użyć metody setAxisCross obiektu ActiveView. Metoda ta nie jest dostępna, jeśli FreeCAD działa w trybie konsoli.

import FreeCADGui

FreeCADGui.ActiveDocument.ActiveView.setAxisCross(True)
FreeCADGui.ActiveDocument.ActiveView.hasAxisCross()