Std: Poprzednie

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Std ActivatePrevWindow and the translation is 100% complete.

Std ActivatePrevWindow.svg Std: Poprzednie

Lokalizacja w menu
Okna → Poprzednie
Środowisko pracy
wszystkie
Domyślny skrót
Ctrl + Shift + Tab
Wprowadzono w wersji
-
Zobacz także
Następne, Okna

Opis

Polecenie Poprzednie aktywuje poprzednie okno w Głównym obszarze widoku. Poprzednie okno jest określane na podstawie kolejności zakładek w obszarze widoku głównego.

Użycie

  1. Obszar widoku głównego musi zawierać co najmniej dwa okna.
  2. Istnieje kilka sposobów na wywołanie polecenia:
    • Wybierz z menu opcję Okna → Std ActivatePrevWindow.svg Poprzednie.
    • Użyj skrótu klawiaturowego: Ctrl + Shift + Tab.

Uwagi

  • Okna głównego obszaru widoku są również wymienione w menu Okna i mogą być stamtąd aktywowane.