Arkusz Kalkulacyjny: Ustawienia

From FreeCAD Documentation
This page is a translated version of the page Spreadsheet Preferences and the translation is 100% complete.
Other languages:

Preferencje dla środowiska pracy Arkusz Kalkulacyjny (dostępne w wersji 0.20) można znaleźć w Edytorze preferencji. W menu wybierz Edycja → Preferencje ..., a następnie Arkusz Kalkulacyjny. Sekcja ta jest dostępna tylko po otwarciu dokumentu zawierającego obiekt arkusza kalkulacyjnego, po odwiedzeniu środowiska pracy lub po załadowaniu środowiska pracy za pomocą karty Dostępne środowiska pracy w sekcji Środowiska pracy.

Istnieje tylko jedna karta: Arkusz kalkulacyjny w zakładce Arkusz Kalkulacyjny. Na tej karcie można zdefiniować następujące elementy:

Nazwa Opis
Znak separatora Znak używany jako ogranicznik pola.
Znak cytatu Znak używany do określania ciągów znaków.
Znak Escape Znak używany do zapobiegania przetwarzaniu następującego znaku.

Zakładka Arkusz Kalkulacyjny