Eskiz Tezgahı

From FreeCAD Documentation
This page is a translated version of the page Sketcher Workbench and the translation is 4% complete.
Outdated translations are marked like this.
Sketcher workbench icon

Giriş

Eskiz tezgahı; Parça tasarım tezgahı, Yapı tezgahı ve diğer tezgahlarda kullanılmak üzere 2D geometriler üretir. Genel olarak, bir 2D geometrisi çoğu CAD modelinin başlangıç ​​noktası olarak kabul edilir, çünkü bir 2D çizimi, 3D şekli oluşturmak için "ekstrüzyona sokulabilir"; Önceden oluşturulmuş 3D şekillerin üstünde oyuklar, çıkıntılar veya ekstrüzyonlar gibi başka özellikler oluşturmak için başka 2D çizimler de kullanılabilir. Parça Tezgahında tanımlanan katılarda, Boolean işlemleri ile birlikte Eskiz, üretken katı şekilli tasarımın çekirdeğini oluşturur.

Together with boolean operations defined in the Part Workbench, the Sketcher Workbench, or "The Sketcher" for short, forms the basis of the constructive solid geometry (CSG) method of building solids. Together with PartDesign Workbench operations, it also forms the basis of the feature editing methodology of creating solids. But many other workbenches use sketches as well.

Eskiz tezgahı, 2D şekillerin kesin geometrik tanımları izlemesine izin veren "kısıtlamalara" sahiptir. Bir kısıtlayıcı çözücü, 2D geometrinin kısıtlı boyutunu hesaplar ve çizim serbestlik derecelerinin etkileşimli olarak araştırılmasını sağlar.

Eskiz nerelerde kullanılmaz

Eskiz, 2D planlar üretmek için tasarlanmamıştır. Eskizler, katı bir özellik oluşturmak için kullanıldığında, otomatik olarak gizlenir. Kısıtlamalar yalnızca Eskiz düzenleme modunda görülebilir.

Tamamen kısıtlanmış bir eskiz

Constraints

Kısıtlama nedir

Boyutlar yerine, kısıtlamalar bir nesnenin serbestlik derecesini sınırlamak için kullanılır. Örneğin, kısıtlamaları olmayan bir çizgi 4 Serbestlik Derecesine (" DOF " olarak kısaltılır) sahiptir: yatay ya da dikey olarak hareket ettirilebilir, uzatılabilir ve döndürülebilir.

Yatay veya dikey bir sınırlama veya bir açı sınırlaması (başka bir çizgiye veya eksenlerden birine göre) uygulamak, dönme kapasitesini sınırlar ve böylece 3 serbestlik derecesine sahip olur. Çizginin herhangi bir noktasını, Orijin ile ilişkilendirmek 2 serbestlik derecesini ortadan kaldırır. Bir boyut sınırlaması uygulamak son serbestlik derecesini ortadan kaldıracaktır. Çizgi daha sonra tamamen kısıtlı olarak kabul edilir .

Birden fazla nesne aralarında sınırlandırılabilir. İki çizgi, noktaları birbiriyle çakışan nokta kısıtı ile birleştirilebilir. Aralarında bir açı belirlenebilir veya dik olarak ayarlanabilir. Bir çizgi, bir yay veya bir daireye teğet olabilir vb. Birden fazla nesneyi içeren karmaşık bir Eskiz, çok sayıda farklı çözüme sahip olacak ve tamamen kısıtlı olması, bu olası çözümlerden yalnızca birinin uygulanan kısıtlamalara dayanarak ulaşıldığı anlamına gelir.

İki tür kısıtlama vardır: geometrik ve boyutsal. Bunlar aşağıdaki 'Araçlar' bölümünde ayrıntılı olarak açıklanmaktadır .

Edit constraints

When a driving dimensional constraint is created, and if the Ask for value after creating a dimensional constraint preference is selected (default), a dialog opens to edit its value.

Sketcher_Edit_Constraint.png

You can enter a numerical value or an expression, and it is possible to name the constraint to facilitate its use in other expressions. You can also check the Reference checkbox to switch the constrain to reference mode.

To edit the value of an existing dimensional constraint do one of the following:

 • Double-click the constraint value in the 3D view.
 • Double-click the constraint in the Sketcher Dialog.
 • Right-click the constraint in the Sketcher Dialog and select the Change value option from the context menu.

Reposition constraints

Dimensional constraints can be repositioned in the 3D view by dragging. Hold down the left mouse button over the constraint value and move the mouse. The symbols of geometric constraints are positioned automatically and cannot be moved.

Profile sketches

To create a sketch that can be used as a profile for generating solids certain rules must be followed:

 • The sketch must contain only closed contours. Gaps between endpoints, however small, are not allowed.
 • Contours can be nested, to create voids, but should not self-intersect or intersect other contours.
 • Contours cannot share edges with other contours. Duplicate edges must be avoided.
 • T-connections, that is more than two edges sharing a common point, or a point touching an edge, are not allowed.

These rules do not apply to construction geometry (default color blue), which is not shown outside edit mode, or if the sketch is used for a different purpose. Depending on the workbench and the tool that will use the profile sketch, additional restrictions may apply.

Drawing aids

The Sketcher Workbench has several drawing aids and other features that can help when creating geometry and applying constraints.

Continue modes

There are two continue modes: Geometry creation "Continue Mode" and Constraint creation "Continue Mode". If these are checked (default) in the preferences, related tools will restart after finishing. To exit an continuous tool press Esc or the right mouse button. This must be repeated if a continuous geometry tool has already received input. You can also exit a continuous tool by starting another geometry or constraint creation tool. Note that pressing Esc if no tool is active will exit sketch edit mode. Uncheck the Esc can leave sketch edit mode preference if you often inadvertently press Esc too many times.

Auto constraints

In sketches that have Auto constraints checked (default) several constraints are applied automatically. The icon of a proposed automatic constraint is shown next to the cursor when it is placed correctly. Left-Clicking will then apply that constraint. This is a per-sketch setting that can be changed in the Sketcher Dialog or by changing the GörünümAutoconstraints property of the sketch.

The following constraints are applied automatically:

Snapping

introduced in version 0.21

It is possible to snap to grid lines and grid intersection, to edges of geometry and midpoints of lines and arcs, and to certain angles. Please note that snapping does not produce constraints in and of itself. For example, only if Auto constraints is switched on will snapping to an edge produce a Point on object constraint. But just picking a point on the edge would then have the same result.

On-View-Parameters

introduced in version 1.0

Depending on the selected option in the preferences only the dimensional On-View-Parameters or both the dimensional and the positional On-View-Parameters can be enabled. Positional parameters allow the input of exact coordinates, for example the center of a circle, or the start point of a line. Dimensional parameters allow the input of exact dimensions, for example the radius of a circle, or the length and angle of a line. On-View-Parameters are not available for all tools.

Determining the center point of a circle with the positional parameters enabled

Determining the radius of a circle with the dimensional parameters enabled

If values are entered and confirmed by pressing Enter or Tab, related constraints are added automatically. If two parameters are displayed at the same time, for example the X and Y coordinate of a point, it is possible to enter one value and pick a point to define the other. Depending on the object additional constraints may be required to fully constrain it. Constraints resulting from On-View-Parameters take precedence over those that may result from Auto constraints.

Arc created by entering all On-View-Parameters with resulting automatically created constraints

Coordinate display

If the Show coordinates beside cursor while editing preference is checked (default), the parameters of the current geometry tool (coordinates, radius, or length and angle) are displayed next to the cursor. This is deactivated while On-View-Parameters are shown.

Selection methods

While a sketch is in edit mode the following selection methods can be used:

3D view element selection

As elsewhere in FreeCAD, an element can be selected in the 3D view with a single left mouse click. But there is no need to hold down the Ctrl key when selecting multiple elements. Holding down that key is possible though and has the advantage that you can miss-click without losing the selection. Edges, points and constraints can be selected in this manner.

3D view box selection

Box selection in the 3D view works without using Std BoxSelection or Std BoxElementSelection:

 1. Make sure that no tool is active.
 2. Do one of the following:
  • Click in an empty area and drag a rectangle from left to right to select elements that lie completely inside the rectangle.
  • Click in an empty area and drag a rectangle from right to left to also select elements that touch or cross the rectangle.

You can box-select edges and points, constraints cannot be box-selected.

3D view connected geometry selection

introduced in version 1.0

Double-clicking an edge in the 3D view will select all edges directly and indirectly connected with that edge via endpoints. There is no need for the edges to be connected with Coincident constraints, endpoints need only have the same coordinates.

Sketcher Dialog selection

Edges and points can also be selected from the Elements section of the Sketcher Dialog, and constraints from the Constraints section of that dialog.

Copy, cut and paste

introduced in version 1.0

The standard keyboard shortcuts, Ctrl+C, Ctrl+X and Ctrl+V, can be used to copy, cut and paste selected Sketcher geometry including related constraints. But these tools are also available from the Sketch → Sketcher tools menu. They can be used within the same sketch but also between different sketches or separate instances of FreeCAD. Since the data is copied to the clipboard in the form of Python code, it can be used in other ways too (e.g. shared on the forum).

Tools

Araçlar

Eskiz Tezgahı araçlarının tümü, Eskiz Tezgahını yüklediğinizde görünen Eskiz menüsünde bulunur.

Some tools are also available from the 3D view context menu while a sketch is in edit mode, or from the context menus of the Sketcher Dialog.

introduced in version 0.21: If a sketch is in edit mode the Structure toolbar is hidden as none of its tools can then be used.

General

Sketcher toolbar

 • Eskiz oluştur: Seçilen bir yüz veya düzlemde yeni bir eskiz oluşturur. Bu araç yürütülürken herhangi bir yüz seçilmezse, kullanıcıdan açılır pencereden bir düzlem seçmesi istenir.
 • Eskizi uyarla: Eskizin konumunu değiştirmek için kullanılır.

Sketcher Edit Mode toolbar

Sketcher edit tools toolbar

Other

 • Stop operation: Stops any currently running geometry or constraint creation tool.

Eskiz Geometrileri

Bunlar nesne oluşturma araçlarıdır.

 • Polyline (Çok noktalı çizgi): Birden çok çizgi parçasından oluşan bir çizgi çizer. Bir Polyline çizerken M tuşuna basmak, farklı polyline modları arasında geçiş yapar.
 • 2 noktadan Çizgi: İki nokta arasında Çizgi oluşturur. Çizgiler sonsuz serbestlik derecesine sahiptir.
 • Create arc:
 • Yay: Merkez, yarıçap, başlangıç ​​açısı ve bitiş açısından bir yay parçası çizer.
 • 3 nokta ile yay çiz: İki uç noktadan ve çevredeki başka bir noktadan bir yay parçası çizer.
 • Create circle/ellipse:
 • Daire: Merkez nokta ve yarıçaptan bir daire çizer.
 • Ellipse by center: Creates an ellipse by its center, an endpoint of one of its axes, and a point along the ellipse. introduced in version 1.0: Or by both endpoints of one of its axes and a point along the ellipse.
 • Create rectangle:
 • Dikdörtgen: İki zıt noktadan bir dikdörtgen çizer.
 • Create regular polygon:
 • Yedigen: Bir inşaat geometri dairesi içine bir yedigen çizer.
 • Regular polygon: Creates a regular polygon. The number of sides can be specified.
 • Create slot:
 • Yuva: Bir yarım dairenin merkezini ve diğer bir yarım dairenin son noktasını seçerek ikisi arasında bir oval çizer.
 • Create B-spline:
 • İnşaat modu: Eskiz geometrisini inşaat moduna değiştirir. İnşaat geometrisi mavi renkte gösterilir ve Eskiz düzenleme modunun dışına atılır.

Eskiz kısıtlamaları

Kısıtlamalar, uzunlukları tanımlamak, Eskiz öğeleri arasında kuralları belirlemek ve eskizleri dikey ve yatay eksenler boyunca kilitlemek için kullanılır. Bazı kısıtlamalar, Yardımcı kısıtlamaların kullanılmasını gerektirir .

 • Dimensional constraints:
 • Dimension: Is the context-sensitive constraint tool of the Sketcher Workbench. Based on the current selection, it offers appropriate dimensional constraints, but also geometric constraints. introduced in version 1.0
 • Yatay uzunluk:İki nokta veya çizgi bitiş noktaları arasındaki yatay mesafeyi sabitler. Yalnızca bir öğe seçilirse, mesafe orijine ayarlanır.
 • Dikey uzunluk: 2 nokta veya çizgi bitiş noktası arasındaki dikey uzunluğu sabitler. Yalnızca bir öğe seçilirse, uzunluk orijine ayarlanır.
 • Uzunluk: Seçili çizginin uzunluğunu sınırlayarak mesafeyi tanımlar veya aralarındaki uzunluğu sınırlayarak iki nokta arasını tanımlar.
 • Auto radius/diameter: Fixes the radius of arcs and B-spline weight circles, and the diameter of circles.
 • Yarıçap:Yarıçapı kısıtlayarak, seçilen bir yayın veya dairenin yarıçapını tanımlar.
 • İç Açı:Seçilen iki çizgi arasındaki iç açıyı tanımlar.
 • Diameter: Fixes the diameter of circles and arcs.
 • Angle: Fixes the angle between two edges, the angle of a line with the horizontal axis of the sketch, or the aperture angle of a circular arc.
 • Kilit: Seçili öğeyi, kökene göre dikey ve yatay mesafeler ayarlayarak sınırlar ve böylece o öğenin konumunu kilitler. Bu kısıtlama mesafeleri daha sonra düzenlenebilir.
 • Çakıştır:Bir noktaya, bir veya daha fazla noktayı çakıştırır.
 • Horizontal/vertical constraints:
 • Yatay: Seçili çizgileri veya çoklu çizgi öğelerini gerçek bir yatay yönde sınırlar. Bu kısıtlamayı uygulamadan önce birden fazla nesne seçilebilir.
 • Dikey: Seçilen çizgileri veya çoklu çizgi öğelerini gerçek bir dikey yönlendirmeyle sınırlar. Bu kısıtlamayı uygulamadan önce birden fazla nesne seçilebilir.
 • Paralel: İki veya daha fazla çizgiyi paralel yaptırarak sınırlar.
 • Dik: İki çizgiyi bir birine dik hale getirir veya bir yay uç noktasına bir çizgiyi dik olarak sınırlar.
 • Teğet:Seçilen iki varlık arasında teğet bir kısıtlama veya iki çizgi parçası arasında bir eş doğrusal kısıtlama oluşturur. Bir çizgi segmenti, bu yay veya daireyle teğet olmak için doğrudan bir yay veya dairenin üzerinde olmak zorunda değildir.
 • Eşit: Seçilen iki çizimi birbirine eşitler. Eğer daireler veya yaylar seçilirse yarıçapları eşitlenir.
 • Simetrik: Bir çizgi etrafında simetrik olarak iki nokta sınırlar veya seçilen ilk iki noktayı simetrik olarak seçilen üçüncü bir noktaya sınırlar.
 • Kısıtlama bloğu: Temel olarak, tek bir kısıtlama ile yerinde bir geometrik elemanın bloklanmasını sağlar.
 • Toggle constraints:

Eskiz araçları

 • Create fillet/chamfer:
 • Kavis:Bir noktada birleştirilmiş iki çizgi arasında bir kavis yapar. Her iki çizgiyi de seçin veya köşe noktasına tıklayın, ardından aracı etkinleştirin.
 • Edit edge:
 • Kırpma: Tıklanan noktaya göre bir çizgi, daire veya yay kırpar.
 • Split: Splits an edge while transferring most constraints.

Eskiz B-spline araçları

 • Insert knot: Inserts a knot into a B-spline or increases the multiplicity of an existing knot.

Sketcher visual

 • Show/hide B-spline information layer:
 • İç geometriyi göster/gizle:Seçilmiş bir elipsin, elips yayının/hiperbol/parabol veya B-spline'ın gereksiz iç geometrisini kaybeder/siler.

Obsolete tools

 • Corner-preserving fillet: Creates a fillet between two non-parallel lines while preserving their corner point. Not available in version 1.0 and above.
 • Taşı: Seçilen geometriyi, seçilen son noktayı referans alarak hareket ettirir.

Seçenekler

 • Seçenekler...: Seçenekler, Eskiz araçlarında tek kullanımlıktır.

Best practices

Öneriler

Her CAD kullanıcısı zaman içinde kendi çalışma tarzını geliştirir, ancak takip edilmesi gereken bazı genel prensipler vardır.

 • Bir dizi basit eskizle çalışmak, tek bir karmaşık olandan daha kolaydır. Örneğin, temel 3D özelliği için bir ilk çizim oluşturulabilir (kalınlık ver veya bir döndürerek), ikincisi ise bir delik veya kesik içerebilir (oyuklar). Bazı detaylar, daha sonra 3D özellikler olarak gerçekleştirilmek üzere bırakılabilir. Çok fazla varsa, eskiziniz de kavislerden kaçınmayı seçebilir ve bunları 3D özellik olarak ekleyebilirsiniz.
 • Her zaman kapalı bir profil oluşturun, aksi halde çiziminiz düzgün olmaz ve bir dizi açık yüz oluşturur. Bazı nesnelerin katı oluşturmaya dahil edilmesini istemiyorsanız, inşaat modu aracıyla bunları inşaat elemanlarına çevirin.
 • Elle eklemeniz gereken kısıtlama sayısını sınırlandırmak için otomatik kısıtlamalar özelliğini kullanın.
 • Genel bir kural olarak, önce geometrik kısıtlamaları, ardından boyutsal kısıtlamaları uygulayın ve eskizinizi en son kilitleyin. Ancak unutmayın: kurallar çiğnenmek içindir. Eskizinizle ilgili sorun yaşıyorsanız, profilinizi tamamlamadan önce birkaç nesneyi kısıtlamak faydalı olabilir.
 • Mümkünse, eskizinizi kilit sınırlamasıyla başlangıç ​​noktasına (0,0) ortalayın. Çiziminiz simetrik değilse, noktalarından bir orijini bulun veya kilitleme mesafeleri için güzel yuvarlak sayılar seçin. V0.12'de, harici sınırlamalar (eskiz kenarları gibi mevcut 3D geometriye veya diğer çizimlere sınırlama) uygulanmaz. Bu, aşağıdaki eskiz geometrisini ilk eskizinize göre bulmak için ilk eskizinize göre mesafeleri elle ayarlamanız gerektiği anlamına gelir. Orijine göre (25,75) bir kilit kısıtlaması (23.47,73.02) 'den daha kolay hatırlanır.
 • Uzunluk sınırlaması ile Yatay/Dikey uzunluk sınırlamaları arasında seçim yapma olanağınız varsa, ikincisini tercih edin. Yatay ve Dikey Mesafe kısıtlamaları hesaplamak daha kolaydır.
 • Genel olarak, kullanılacak en iyi kısıtlamalar şunlardır: Yatay ve Dikey Kısıtlamalar; Yatay ve Dikey Uzunluk Kısıtlamaları; Noktadan Noktaya Teğet. Mümkünse, bunların kullanımından kaçının: genel Uzunluk Kısıtlaması; Kenardan Kenara Teğet; Noktayı Çizgi Kısıtlamasına Onar; Simetri Kısıtlaması.

Kılavuzlar

Scripting

The Sketcher scripting page contains examples on how to create constraints from Python scripts.

Examples

For some ideas of what can be achieved with Sketcher tools, have a look at: Sketcher examples.