Eskiz Tezgahı

  From FreeCAD Documentation
  This page is a translated version of the page Sketcher Workbench and the translation is 8% complete.
  Outdated translations are marked like this.
  Sketcher workbench icon

  Giriş

  Eskiz tezgahı; Parça tasarım tezgahı, Yapı tezgahı ve diğer tezgahlarda kullanılmak üzere 2D geometriler üretir. Genel olarak, bir 2D geometrisi çoğu CAD modelinin başlangıç ​​noktası olarak kabul edilir, çünkü bir 2D çizimi, 3D şekli oluşturmak için "ekstrüzyona sokulabilir"; Önceden oluşturulmuş 3D şekillerin üstünde oyuklar, çıkıntılar veya ekstrüzyonlar gibi başka özellikler oluşturmak için başka 2D çizimler de kullanılabilir. Parça Tezgahında tanımlanan katılarda, Boolean işlemleri ile birlikte Eskiz, üretken katı şekilli tasarımın çekirdeğini oluşturur.

  Eskiz tezgahı, 2D şekillerin kesin geometrik tanımları izlemesine izin veren "kısıtlamalara" sahiptir. Bir kısıtlayıcı çözücü, 2D geometrinin kısıtlı boyutunu hesaplar ve çizim serbestlik derecelerinin etkileşimli olarak araştırılmasını sağlar.

  FC ConstrainedSketch.png

  Tamamen kısıtlanmış bir eskiz

  Basics of constraint sketching

  Kısıtlı eskizin temelleri

  Eskizin nasıl çalıştığını anlamak için, onu "geleneksel" taslak ile karşılaştırmak faydalı olabilir.

  Traditional Drafting

  Geleneksel Taslak

  CAD taslağının geleneksel yolu eski çizim tahtasından miras kalmıştır. Ortogonal (2D) görünümler elle çizilir, teknik çizimler (aynı zamanda planlar olarak da bilinir) üretmek için tasarlanmıştır. Nesneler tam olarak istenen boyuta veya ölçülere çekilir. (0,0) 'dan başlayarak 100mm uzunluğunda yatay bir çizgi çizmek istiyorsanız, çizgi aracını etkinleştirin, ekrana tıklayın veya ilk nokta için (0,0) koordinatlarını girin, ardından ikinci bir tıklama yapın ikinci nokta koordinatlarını (100,0) girin. Veya çizginizi konumuna bakmadan çizer ve daha sonra hareket ettirirsiniz. Geometrilerinizi çizmeyi tamamladığınızda, onları ölçülendirirsiniz..

  Constraint Sketching

  Kısıtlı Eskiz

  Eskiz bu mantıktan uzaktır. Nesnelerin tam olarak istediğiniz gibi çizilmesi gerekmez, çünkü bunlar daha sonra kısıtlamalar ile tanımlanacaktır. Nesneler gelişigüzel bir şekilde çizilebilir ve kısıtlanmadıkları sürece değiştirilebilir. "Yüzer" durumunda ve hareket ettirilebilir, gerilebilir, döndürülebilir, ölçeklendirilebilir vb. Bu, tasarım sürecinde büyük esneklik sağlar.

  What are constraints?

  Kısıtlama nedir

  Boyutlar yerine, kısıtlamalar bir nesnenin serbestlik derecesini sınırlamak için kullanılır. Örneğin, kısıtlamaları olmayan bir çizgi 4 Serbestlik Derecesine (" DOF " olarak kısaltılır) sahiptir: yatay ya da dikey olarak hareket ettirilebilir, uzatılabilir ve döndürülebilir.

  Yatay veya dikey bir sınırlama veya bir açı sınırlaması (başka bir çizgiye veya eksenlerden birine göre) uygulamak, dönme kapasitesini sınırlar ve böylece 3 serbestlik derecesine sahip olur. Çizginin herhangi bir noktasını, Orijin ile ilişkilendirmek 2 serbestlik derecesini ortadan kaldırır. Bir boyut sınırlaması uygulamak son serbestlik derecesini ortadan kaldıracaktır. Çizgi daha sonra tamamen kısıtlı olarak kabul edilir .

  Birden fazla nesne aralarında sınırlandırılabilir. İki çizgi, noktaları birbiriyle çakışan nokta kısıtı ile birleştirilebilir. Aralarında bir açı belirlenebilir veya dik olarak ayarlanabilir. Bir çizgi, bir yay veya bir daireye teğet olabilir vb. Birden fazla nesneyi içeren karmaşık bir Eskiz, çok sayıda farklı çözüme sahip olacak ve tamamen kısıtlı olması, bu olası çözümlerden yalnızca birinin uygulanan kısıtlamalara dayanarak ulaşıldığı anlamına gelir.

  İki tür kısıtlama vardır: geometrik ve boyutsal. Bunlar aşağıdaki 'Araçlar' bölümünde ayrıntılı olarak açıklanmaktadır .

  What the Sketcher is not good for

  Eskiz nerelerde kullanılmaz

  Eskiz, 2D planlar üretmek için tasarlanmamıştır. Eskizler, katı bir özellik oluşturmak için kullanıldığında, otomatik olarak gizlenir. Kısıtlamalar yalnızca Eskiz düzenleme modunda görülebilir.

  Çıktı almak için yalnızca 2D görünümler oluşturmanız gerekiyorsa ve 3D modeller oluşturmak istemiyorsanız, Taslak tezgahını inceleyin.

  The tool Draft2Sketch converts a Draft object to a Sketch object, and vice versa. Many tools that require a 2D element as input work with either type of object as an internal conversion is done automatically.

  Sketching Workflow

  Eskiz iş akışı

  Bir Eskiz her zaman 2 boyutludur (2D). Bir katı oluşturmak için, önce kapalı bir alandan oluşan 2D Eskiz'i oluşturulur, daha sonra kalınlık ver veya Döndür komutlarıyla 3D boyut eklenir. Böylece 2D Eskiz'den bir 3D katı oluşturulur.

  Eskiz, birbirine geçen bölümlere sahipse, bölüm üzerinde olmayan bir noktada veya bitişik bölümlerin bitiş noktaları arasında boşluk bulunan yerler, Kalınlık ver' veya Döndür işlemleriyle bir katı oluşturmaz. Bu kuralın istisnası, Yapı (mavi) Geometri için geçerli olmamasıdır.

  Kapalı alanda daha küçük,alanla örtüşmeyen alanlara sahip olabiliriz. Bunlar, 3D katı oluşturulduğunda geçersiz olur.

  Once a Sketch is fully constrained, the Sketch features will turn green; Construction Geometry will remain blue. It is usually "finished" at this point and suitable for use in creating a 3D solid. However, once the Sketch dialog is closed it may be worthwhile going to Workbench Part.svg Part Workbench and running Part CheckGeometry.svg Check geometry to ensure there are no features in the Sketch which may cause later problems.

  Tools

  Araçlar

  Eskiz Tezgahı araçlarının tümü, Eskiz Tezgahını yüklediğinizde görünen Eskiz menüsünde bulunur.

  introduced in version 0.21: If a sketch is in edit mode the Structure toolbar is hidden as none of its tools can then be used.

  General

  Sketcher toolbar

  • Sketcher NewSketch.png Eskiz oluştur: Seçilen bir yüz veya düzlemde yeni bir eskiz oluşturur. Bu araç yürütülürken herhangi bir yüz seçilmezse, kullanıcıdan açılır pencereden bir düzlem seçmesi istenir.
  • Sketcher ReorientSketch.svg Eskizi uyarla: Eskizin konumunu değiştirmek için kullanılır.

  Sketcher Edit Mode toolbar

  Sketcher edit tools toolbar

  Other

  • Sketcher StopOperation.svg Stop operation: When in edit mode, stop the current operation, whether that is drawing, setting constraints, etc.

  Eskiz Geometrileri

  Bunlar nesne oluşturma araçlarıdır.

  • Sketcher Line.png 2 noktadan Çizgi: İki nokta arasında Çizgi oluşturur. Çizgiler sonsuz serbestlik derecesine sahiptir.
  • Sketcher CompCreateArc.png Yay oluştur: Bu, aşağıdaki komutları içeren eskiz araç çubuğundaki bir simge menüsüdür:
  • Sketcher Arc.png Yay: Merkez, yarıçap, başlangıç ​​açısı ve bitiş açısından bir yay parçası çizer.
  • Sketcher CreateArc3Point.png 3 nokta ile yay çiz: İki uç noktadan ve çevredeki başka bir noktadan bir yay parçası çizer.
  • Sketcher CompCreateCircle.png Daire Oluştur: Bu, aşağıdaki komutları içeren Eskiz araç çubuğundaki bir simge menüsüdür:
  • Sketcher Circle.png Daire: Merkez nokta ve yarıçaptan bir daire çizer.
  • Sketcher CreateEllipseByCenter.svg Ellipse by center: Draws an ellipse by center point, major radius point and minor radius point.
  • Sketcher CreateArcOfEllipse.svg Arc of ellipse: Draws an arc of ellipse by center point, major radius point, starting point and ending point.
  • Sketcher CreatePolyline.png Polyline (Çok noktalı çizgi): Birden çok çizgi parçasından oluşan bir çizgi çizer. Bir Polyline çizerken M tuşuna basmak, farklı polyline modları arasında geçiş yapar.
  • Sketcher CreateRectangle.png Dikdörtgen: İki zıt noktadan bir dikdörtgen çizer.
  • Sketcher CompCreateRegularPolygon.png Eşkenar çokgen: Bu, aşağıdaki komutları içeren Eskiz araç çubuğundaki bir simge menüsüdür:
  • Sketcher CreateHeptagon.png Yedigen: Bir inşaat geometri dairesi içine bir yedigen çizer.
  • Sketcher CreateRegularPolygon.svg Regular polygon : Draws a regular polygon by selecting the number of sides and picking two points: the center and one corner.
  • Sketcher CreateSlot.png Yuva: Bir yarım dairenin merkezini ve diğer bir yarım dairenin son noktasını seçerek ikisi arasında bir oval çizer.
  • Sketcher CompCreateFillets.png Create fillet: This is an icon menu in the Sketcher toolbar that holds the following commands:
  • Sketcher CreateFillet.png Kavis:Bir noktada birleştirilmiş iki çizgi arasında bir kavis yapar. Her iki çizgiyi de seçin veya köşe noktasına tıklayın, ardından aracı etkinleştirin.
  • Sketcher CreatePointFillet.svg Corner-preserving fillet: Creates a fillet between two non-parallel lines while preserving their (virtual) intersection.
  • Sketcher Trimming.png Kırpma: Tıklanan noktaya göre bir çizgi, daire veya yay kırpar.
  • Sketcher ToggleConstruction.png İnşaat modu: Eskiz geometrisini inşaat moduna değiştirir. İnşaat geometrisi mavi renkte gösterilir ve Eskiz düzenleme modunun dışına atılır.

  Eskiz kısıtlamaları

  Kısıtlamalar, uzunlukları tanımlamak, Eskiz öğeleri arasında kuralları belirlemek ve eskizleri dikey ve yatay eksenler boyunca kilitlemek için kullanılır. Bazı kısıtlamalar, Yardımcı kısıtlamaların kullanılmasını gerektirir .

  Geometric constraints

  Geometrik kısıtlamalar

  Bu kısıtlamalar sayısal verilerle ilişkili değildir.

  • Constraint PointOnPoint.png Çakıştır:Bir noktaya, bir veya daha fazla noktayı çakıştırır.
  • Constraint Vertical.png Dikey: Seçilen çizgileri veya çoklu çizgi öğelerini gerçek bir dikey yönlendirmeyle sınırlar. Bu kısıtlamayı uygulamadan önce birden fazla nesne seçilebilir.
  • Constraint Horizontal.png Yatay: Seçili çizgileri veya çoklu çizgi öğelerini gerçek bir yatay yönde sınırlar. Bu kısıtlamayı uygulamadan önce birden fazla nesne seçilebilir.
  • Constraint Parallel.png Paralel: İki veya daha fazla çizgiyi paralel yaptırarak sınırlar.
  • Constraint Perpendicular.png Dik: İki çizgiyi bir birine dik hale getirir veya bir yay uç noktasına bir çizgiyi dik olarak sınırlar.
  • Constraint Tangent.png Teğet:Seçilen iki varlık arasında teğet bir kısıtlama veya iki çizgi parçası arasında bir eş doğrusal kısıtlama oluşturur. Bir çizgi segmenti, bu yay veya daireyle teğet olmak için doğrudan bir yay veya dairenin üzerinde olmak zorunda değildir.
  • Constraint EqualLength.png Eşit: Seçilen iki çizimi birbirine eşitler. Eğer daireler veya yaylar seçilirse yarıçapları eşitlenir.
  • Constraint Symmetric.png Simetrik: Bir çizgi etrafında simetrik olarak iki nokta sınırlar veya seçilen ilk iki noktayı simetrik olarak seçilen üçüncü bir noktaya sınırlar.
  • Sketcher ConstrainBlock.png Kısıtlama bloğu: Temel olarak, tek bir kısıtlama ile yerinde bir geometrik elemanın bloklanmasını sağlar.

  Dimensional constraints

  Boyutsal kısıtlamalar

  • Sketcher ConstrainLock.png Kilit: Seçili öğeyi, kökene göre dikey ve yatay mesafeler ayarlayarak sınırlar ve böylece o öğenin konumunu kilitler. Bu kısıtlama mesafeleri daha sonra düzenlenebilir.
  • Constraint HorizontalDistance.png Yatay uzunluk:İki nokta veya çizgi bitiş noktaları arasındaki yatay mesafeyi sabitler. Yalnızca bir öğe seçilirse, mesafe orijine ayarlanır.
  • Constraint VerticalDistance.png Dikey uzunluk: 2 nokta veya çizgi bitiş noktası arasındaki dikey uzunluğu sabitler. Yalnızca bir öğe seçilirse, uzunluk orijine ayarlanır.
  • Constraint Length.png Uzunluk: Seçili çizginin uzunluğunu sınırlayarak mesafeyi tanımlar veya aralarındaki uzunluğu sınırlayarak iki nokta arasını tanımlar.
  • Constraint Radius.png Yarıçap:Yarıçapı kısıtlayarak, seçilen bir yayın veya dairenin yarıçapını tanımlar.
  • Constraint InternalAngle.png İç Açı:Seçilen iki çizgi arasındaki iç açıyı tanımlar.
  • Sketcher ConstrainDiameter.svg Diameter: Defines the diameter of an arc or circle.
  • Sketcher ConstrainAngle.svg Angle: Defines the internal angle between two selected lines.

  Special constraints

  Constraint tools

  The following tools can be used the change the effect of constraints:

  Eskiz araçları

  • Sketcher Element Ellipse All.png İç geometriyi göster/gizle:Seçilmiş bir elipsin, elips yayının/hiperbol/parabol veya B-spline'ın gereksiz iç geometrisini kaybeder/siler.
  • Sketcher Move.svg Taşı: Seçilen geometriyi, seçilen son noktayı referans alarak hareket ettirir.

  Eskiz B-spline araçları

  Eskiz sanal alanı

  Obsolete tools

  Seçenekler

  • Std DlgParameter.png Seçenekler...: Seçenekler, Eskiz araçlarında tek kullanımlıktır.

  Best Practices

  Öneriler

  Her CAD kullanıcısı zaman içinde kendi çalışma tarzını geliştirir, ancak takip edilmesi gereken bazı genel prensipler vardır.

  • Bir dizi basit eskizle çalışmak, tek bir karmaşık olandan daha kolaydır. Örneğin, temel 3D özelliği için bir ilk çizim oluşturulabilir (kalınlık ver veya bir döndürerek), ikincisi ise bir delik veya kesik içerebilir (oyuklar). Bazı detaylar, daha sonra 3D özellikler olarak gerçekleştirilmek üzere bırakılabilir. Çok fazla varsa, eskiziniz de kavislerden kaçınmayı seçebilir ve bunları 3D özellik olarak ekleyebilirsiniz.
  • Her zaman kapalı bir profil oluşturun, aksi halde çiziminiz düzgün olmaz ve bir dizi açık yüz oluşturur. Bazı nesnelerin katı oluşturmaya dahil edilmesini istemiyorsanız, inşaat modu aracıyla bunları inşaat elemanlarına çevirin.
  • Elle eklemeniz gereken kısıtlama sayısını sınırlandırmak için otomatik kısıtlamalar özelliğini kullanın.
  • Genel bir kural olarak, önce geometrik kısıtlamaları, ardından boyutsal kısıtlamaları uygulayın ve eskizinizi en son kilitleyin. Ancak unutmayın: kurallar çiğnenmek içindir. Eskizinizle ilgili sorun yaşıyorsanız, profilinizi tamamlamadan önce birkaç nesneyi kısıtlamak faydalı olabilir.
  • Mümkünse, eskizinizi kilit sınırlamasıyla başlangıç ​​noktasına (0,0) ortalayın. Çiziminiz simetrik değilse, noktalarından bir orijini bulun veya kilitleme mesafeleri için güzel yuvarlak sayılar seçin. V0.12'de, harici sınırlamalar (eskiz kenarları gibi mevcut 3D geometriye veya diğer çizimlere sınırlama) uygulanmaz. Bu, aşağıdaki eskiz geometrisini ilk eskizinize göre bulmak için ilk eskizinize göre mesafeleri elle ayarlamanız gerektiği anlamına gelir. Orijine göre (25,75) bir kilit kısıtlaması (23.47,73.02) 'den daha kolay hatırlanır.
  • Uzunluk sınırlaması ile Yatay/Dikey uzunluk sınırlamaları arasında seçim yapma olanağınız varsa, ikincisini tercih edin. Yatay ve Dikey Mesafe kısıtlamaları hesaplamak daha kolaydır.
  • Genel olarak, kullanılacak en iyi kısıtlamalar şunlardır: Yatay ve Dikey Kısıtlamalar; Yatay ve Dikey Uzunluk Kısıtlamaları; Noktadan Noktaya Teğet. Mümkünse, bunların kullanımından kaçının: genel Uzunluk Kısıtlaması; Kenardan Kenara Teğet; Noktayı Çizgi Kısıtlamasına Onar; Simetri Kısıtlaması.

  Kılavuzlar

  Scripting

  The Sketcher scripting page contains examples on how to create constraints from Python scripts.

  Examples

  For some ideas of what can be achieved with Sketcher tools, have a look at: Sketcher examples.

  Sketcher ExampleHinge-01.gif Sketcher ExampleHinge-15.png