Szkicownik: Widok szkicu

From FreeCAD Documentation
This page is a translated version of the page Sketcher ViewSketch and the translation is 100% complete.

Szkicownik: Widok szkicu

Lokalizacja w menu
Sketch → Widok szkicu
Środowisko pracy
Szkicownik
Domyślny skrót
Q P
Wprowadzono w wersji
-
Zobacz także
brak

Opis

Narzędzie Widok szkicu ustawia widok 3D modelu prostopadle do płaszczyzny szkicu. Widok jest obracany tak, aby kierunek widoku był prostopadły do płaszczyzny szkicu, a oś X szkicu była pozioma. Jest ono przydatne, gdy użytkownik zmienił orientację widoku modelu, aby zbadać inny aspekt modelu i chciałby wrócić do widoku domyślnego szkicu.

Użycie

Zobacz również informacje na stronie Wyświetlanie.

  1. To narzędzie jest dostępne tylko wtedy, gdy szkic znajduje się w trybie edycji.
  2. Istnieje kilka sposobów wywołania tego narzędzia:
    • Naciśnij przycisk Widok szkicu.
    • Wybierz opcję Szkic → Widok szkicu.