Szkicownik: Widok przekroju

From FreeCAD Documentation
This page is a translated version of the page Sketcher ViewSection and the translation is 100% complete.

Szkicownik: Widok przekroju

Lokalizacja w menu
Szkic → Widok przekroju
Środowisko pracy
Szkicownik
Domyślny skrót
Q S
Wprowadzono w wersji
0.18
Zobacz także
brak

Opis

Narzędzie Widok przekroju przełącza tymczasową płaszczyznę przekroju, która ukrywa wszelkie obiekty i części obiektów przed płaszczyzną szkicu, gdy szkic jest w trybie edycji. Jest to ustawienie dla szkicu przechowywane we właściwości WIDOKWidok przekroju szkiców.

Częściowo ukryty szkic i w pełni widoczny szkic

Użycie

Zobacz również informacje na stronie Ustawienia.

  1. To narzędzie jest dostępne tylko wtedy, gdy szkic znajduje się w trybie edycji.
  2. Istnieje kilka sposobów wywołania tego narzędzia:
    • Naciśnij przycisk Widok przekroju.
    • Wybierz z menu opcję Szkic → Widok przekroju z menu.