Szkicownik: Sprawdź poprawność szkicu

From FreeCAD Documentation
This page is a translated version of the page Sketcher ValidateSketch and the translation is 100% complete.

Szkicownik: Sprawdź poprawność szkicu

Lokalizacja w menu
Szkic → Sprawdź poprawność szkicu ...
Środowisko pracy
Szkicownik, Projekt części
Domyślny skrót
brak
Wprowadzono w wersji
-
Zobacz także
Szkicownik: Wiązanie zbieżności punktów

Opis

Narzędzie Sprawdź poprawność szkicu może być używane do analizowania i naprawiania szkicu, który nie jest już edytowalny lub ma nieprawidłowe wiązania, lub do dodawania brakujących zbieżności punktów do szkicu utworzonego z importowanej geometrii, takiej jak pliki DXF. Może być również przydatny do zlokalizowania brakującej zbieżności w rodzimym szkicu, który generuje błąd nie można zatwierdzić uszkodzonej powierzchni podczas próby zastosowania elementu ze środowiska Projekt Części.

Panel zadań sprawdzania poprawności w środowisku pracy Szkicownik

Użycie

 1. Tego narzędzia nie można użyć na szkicu, który jest w trybie edycji. W razie potrzeby wyjdź z trybu edycji, wykonując jedną z następujących czynności:
 2. W widoku drzewa wybierz szkic, który ma zostać sprawdzony, lub kliknij jedną z krawędzi w oknie widoku 3D.
 3. Aby otworzyć narzędzie sprawdzania poprawności szkicu, wykonaj jedną z następujących czynności:
 4. Zobacz Opcje poniżej, aby zapoznać się z dostępnymi operacjami.
 5. Po zakończeniu naciśnij przycisk Zamknij. 1. To narzędzie nie może być używane, gdy szkic jest w trybie edycji. Aby zakończyć tryb edycji, zobacz informacje na stronie Opuść szkic.
 2. Wybierz szkic.
 3. Istnieje kilka sposobów wywołania narzędzia:
  • Naciśnij przycisk Sprawdź poprawność szkicu.
  • Wybierz przycisk Szkic → Sprawdź poprawność szkicu ... z menu.
 4. Otworzy się panel zadań Sprawdzenie poprawności szkicu. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Opcje.
 5. Naciśnij przycisk Zamknij, aby zakończyć.

Opcje

Brakujące zbieżności

Wyszukuje brakujące zbieżności dla nakładających się wierzchołków i dodaje je. Wciśnij przycisk Znajdź, pojawi się okno dialogowe informujące o liczbie znalezionych brakujących zbieżności, będą one widoczne w oknie widoku 3D jako żółte krzyżyki. Naciśnij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe, a następnie naciśnij przycisk Napraw, aby dodać brakujące zbieżności.

W razie potrzeby w rozwijanym polu zdefiniować większą wartość tolerancji.

Naciśnij Podświetl otwarte wierzchołki, aby podświetlić wierzchołki, które nie spełniają tej tolerancji.

Tolerancja ta jest również używana przez proces Znajdź / Napraw.

Pozostaw pole wyboru "Ignoruj geometrię konstrukcji" zaznaczone, aby w analizie nie uwzględniać geometrii konstrukcyjnej.

Nieprawidłowe wiązania

Sprawdza obecność zniekształconych wiązań.

Na przykład, jeśli istnieje wiązanie Okrąg-Linia-Styczna, ale odwołuje się ono do dwóch linii, jest uważane za niepoprawne.

(To czasami zdarza się z powodu problemu nazewnictwa topologicznego, tj. zewnętrzna geometria zmienia typ).

Dokonuje również dodatkowych weryfikacji, np. pod kątem występowania nieważnych linków.

Zdegenerowana geometria

Zdegenerowana geometria może być wynikiem działania solvera w szkicu.

Na przykład, jeśli linia jest zmuszona do skrócenia długości, tak aby stała się prawie punktem.

Inne przykłady: linia o zerowej długości lub okrąg/łuk o zerowym promieniu.

Odwrócona geometria zewnętrzna

Odwrócona geometria zewnętrzna może się pojawić, ponieważ obsługa odwróconej geometrii została zmieniona mniej więcej w wersji 0.15.

Ten proces może być pomocny, jeśli szkice z zewnętrzną geometrią nie dają się rozwiązać z powodu tych zmian.

Blokowanie orientacji wiązania

Realizowane są wiązania styczne i prostopadłe (przez punkt).

Wewnętrznie działają one poprzez wiązanie kąta pomiędzy wektorami stycznymi. Na przykład w przypadku wiązania stycznego, kąt może wynosić 0 lub 180 stopni (wektory współkierunkowe lub przeciwne). Rzeczywisty kąt jest zapamiętany w danych wiązania (orientacja wiązania zablokowana), to chroni przed odwróceniem. Ale kąt może być wymazany (orientacja wiązania odblokowana) lub zaktualizowany; te narzędzia właśnie to robią.

Mechanizm blokujący zazwyczaj działa dobrze i narzędzie to nie powinno być potrzebne. Powinno być używane tylko po wykonaniu kopii zapasowej otwartego dokumentu..