Szkicownik: Przełącz przestrzeń wirtualną

From FreeCAD Documentation
This page is a translated version of the page Sketcher SwitchVirtualSpace and the translation is 100% complete.

Szkicownik: Przełącz przestrzeń wirtualną

Lokalizacja w menu
Szkic → Widok szkicu → Przełącz przestrzeń wirtualną
Środowisko pracy
Szkicownik
Domyślny skrót
brak
Wprowadzono w wersji
0.17
Zobacz także
brak

Opis

Narzędzie Przełącz przestrzeń wirtualną ukrywa wiązania lub wyświetla wiązania lub przełącza widoczną przestrzeń wirtualną.

Szkic ma dwie wirtualne przestrzenie, które mogą zawierać wiązania. Wszystkie więzy są tworzone w głównej przestrzeni wirtualnej, ale można je ukryć, co powoduje przeniesienie ich do drugiej przestrzeni wirtualnej.

Użycie

Ukrywanie, wyświetlanie wiązań

 1. Wybierz jedno lub więcej wiązań. Wiązania, które nie są widoczne w bieżącej przestrzeni wirtualnej, można wybrać w sekcji wiązania okna dialogowego Szkicownika.
 2. Istnieje kilka sposobów wywołania narzędzia:
  • Naciśnij przycisk Przełącz przestrzeń wirtualną.
  • Wybierz z menu opcję Szkic → Widok szkicu → Przełącz przestrzeń wirtualną.
  • Użyj skrótu klawiaturowego: Z, a następnie Z.66366

Przełączanie przestrzeni wirtualnej

 1. Upewnij się, że nie wybrano żadnych wiązań.
 2. Wywołaj narzędzie w sposób opisany powyżej.
 3. Ukryte wiązania staną się widoczne, a nieukryte niewidoczne lub odwrotnie.

Uwagi

 • Wiązania mogą być również ukryte, wyświetlone w oknie dialogowym Szkicownika.
 • Ustawienie przestrzeni wirtualnej szkicu jest używane tylko w bieżącej sesji, nie jest przechowywane w pliku FreeCAD.