Szkicownik: Włącz / wyłącz przyciąganie

From FreeCAD Documentation
This page is a translated version of the page Sketcher Snap and the translation is 100% complete.
Other languages:

Szkicownik: Włącz / wyłącz przyciąganie

Lokalizacja w menu
brak
Środowisko pracy
Szkicownik
Domyślny skrót
brak
Wprowadzono w wersji
0.21
Zobacz także
Sketcher Grid

Opis

Narzędzie Przyciąganie szkicownika włącza przyciąganie we wszystkich szkicach. Poszczególne tryby przyciągania i ustawienia można zmieniać w powiązanym menu.

Przyciąganie działa tylko podczas tworzenia geometrii. Należy pamiętać, że przyciąganie jest tylko pomocą w rysowaniu, nie tworzy dodatkowych wiązań.

Użycie

  1. Naciśnij przycisk Włącz / wyłącz przyciąganie aby przełączyć przyciąganie.
  2. Opcjonalnie kliknij strzałkę w dół po prawej stronie przycisku, aby otworzyć menu. Ustawienia w tym menu można zmienić tylko wtedy, gdy przyciąganie jest włączone:
    • Jeżeli zaznaczone jest pole wyboru Przyciągaj do siatki, kursor będzie przyciągany do linii siatki i przecięć siatki. Przyciąganie ma miejsce, gdy odległość kursora od linii siatki wynosi 20% odstępu siatki lub mniej. Przyciąganie działa również, gdy siatka jest niewidoczna.
    • Jeżeli zaznaczone jest pole wyboru Przyciągaj do obiektów, kursor będzie przyciągany do krawędzi geometrii oraz punktów środkowych linii i łuków.
    • Przyciągaj do kąta określa kąt przyciągania kursora. Przyciąganie będzie następować przy wielokrotności tej wartości, począwszy od kierunku dodatniej osi X szkicu. Klawisz Ctrl musi być przytrzymany do wykonania tego przyciągania. Przyciąganie kątowe działa tylko podczas tworzenia określonej geometrii.