Szkicownik: Zmień orientację szkicu

From FreeCAD Documentation
This page is a translated version of the page Sketcher ReorientSketch and the translation is 100% complete.

Szkicownik: Zmień orientację szkicu

Lokalizacja w menu
Szkic → Zmień orientację szkicu ...
Środowisko pracy
Szkicownik, Projekt Części
Domyślny skrót
brak
Wprowadzono w wersji
-
Zobacz także
Mapuj szkic, Nowy szkic

Opis

Narzędzie Zmień orientację szkicu umieszcza szkic na jednej z głównych płaszczyzn z opcjonalnym przesunięciem. Może być również użyte do odłączenia szkicu.

Użycie

Wybierz szkic. Istnieje kilka sposobów na uruchomienie narzędzia:

  • Naciśnij przycisk 'Zmień orientację szkicu (niedostępny w środowisku Projekt Części).
  • Wybierz opcję Szkic → Zmień orientację szkicu z menu.

Jeśli szkic jest dołączony:

  • Otwiera się okno dialogowe Podparcie szkicu.
  • Naciśnij przycisk Tak, aby odłączyć szkic.

Otwiera się okno dialogowe Wybierz orientację. Opcjonalnie naciśnij przycisk Anuluj, aby jedynie odłączyć szkic i zakończyć narzędzie. Określ płaszczyznę orientacji. Płaszczyzna jest względna do lokalnego układu współrzędnych, w którym znajduje się szkic:

  • Jeśli pole wyboru Odwróć kierunek nie jest zaznaczone:
 * Góra: Płaszczyzna XY
 * Przód: Płaszczyzna XZ
 * Prawo: Płaszczyzna YZ
  • Jeśli pole wyboru Odwróć kierunek jest zaznaczone:
 * Dół: Płaszczyzna XY
 * Tył: Płaszczyzna XZ
 * Lewo: Płaszczyzna YZ

Opcjonalnie zmień Przesunięcie. Przesunięcie jest mierzone wzdłuż osi Z, Y lub X lokalnego układu współrzędnych. Naciśnij przycisk OK.