Szkicownik: Usuń wyrównanie osi

From FreeCAD Documentation
This page is a translated version of the page Sketcher RemoveAxesAlignment and the translation is 100% complete.

Szkicownik: Usuń wyrównanie osi

Lokalizacja w menu
Szkic → Narzędzia szkicownika → Usuń wyrównanie osi
Środowisko pracy
Szkicownik
Domyślny skrót
Z R
Wprowadzono w wersji
0.20
Zobacz także
brak

Opis

Narzędzie Usuń wyrównanie osi usuwa wyrównanie osi wybranych krawędzi, zastępując wiązania poziome i pionowe wiązaniami równolegle i prostopadle. Krawędzie można następnie obracać bez utraty ich ortogonalnej relacji.

Użycie

  1. Wybierz dwie lub więcej krawędzi z wiązaniami poziomymi lub pionowymi, na przykład prostokąt.
  2. Istnieje kilka sposobów wywołania narzędzia:
    • Naciśnij przycisk Usuń wyrównanie osi.
    • Wybierz z menu opcję Szkic → Narzędzia szkicownika → Usuń wyrównanie osi.
    • Użyj skrótu klawiaturowego: Z, a następnie R.

Przykład

Wybrany prostokąt z wiązaniami poziomymi i pionowymi.

Prostokąt po użyciu narzędzia.