Szkicownik: Utwórz szkic

From FreeCAD Documentation
This page is a translated version of the page Sketcher NewSketch and the translation is 100% complete.

Szkicownik: Utwórz szkic

Lokalizacja w menu
Szkic → Utwórz szkic
Środowisko pracy
Szkicownik
Domyślny skrót
brak
Wprowadzono w wersji
-
Zobacz także
Utwórz szkic, Zmień orientację szkicu ...

Opis

Narzędzie Utwórz szkic tworzy nowy szkic i otwiera okno dialogowe edycji.

Należy pamiętać, że środowisko pracy Projekt Części ma własne polecenie utwórz szkic, podczas pracy z obiektem Projekt Części: Zawartość zaleca się używanie tego narzędzia.

Użycie

 1. Jeśli szkic powinien być dołączony do istniejącej geometrii: wybierz obiekt z kształtem, lub jeden lub więcej wierzchołków, krawędzi, i / lub ścian, oraz / lub płaszczyznę.
 2. Istnieje kilka sposobów, aby uruchomić narzędzie:
  • Kliknij przycisk Utwórz szkic.
  • Wybierz opcję z menu Szkic → Utwórz szkic.
 3. Jeśli została wybrana geometria:
  1. Otwiera się okno dialogowe Dołączanie szkicu.
  2. Wybierz metodę dołączania z listy rozwijanej. Lub wybierz Nie dołączaj, aby zignorować wybór.
  3. Naciśnij przycisk OK.
 4. Jeśli nie dokonano wyboru, lub w poprzednim kroku została wybrana opcja Nie dołączaj:
  1. Otwiera się okno dialogowe Wybierz orientację.
  2. Określ płaszczyznę dla orientacji. Płaszczyzna jest względem lokalnego układu współrzędnych, w którym znajduje się szkic:
   • Jeśli pole wyboru Odwróć kierunek nie jest zaznaczone:
    • Góra: Płaszczyzna XY
    • Przód: Płaszczyzna XZ
    • Prawo: Płaszczyzna YZ
   • Jeśli pole wyboru Odwróć kierunek jest zaznaczone:
    • Dół: Płaszczyzna XY
    • Tył: Płaszczyzna XZ
    • Lewo: Płaszczyzna YZ
  3. Opcjonalnie zmień Odsunięcie. Odsunięcie jest mierzone wzdłuż osi Z, Y lub X lokalnego układu współrzędnych.
  4. Naciśnij przycisk OK.
 5. Tworzony jest szkic.
 6. Szkic jest ustawiany w trybie edycji i otwiera się okno dialogowe szkicownika.
 7. Aby zakończyć tryb edycji, zobacz informacje na stronie Zamknij szkic.

Uwagi