Szkicownik: Odbicie lustrzane szkicu

  From FreeCAD Documentation
  This page is a translated version of the page Sketcher MirrorSketch and the translation is 100% complete.

  Sketcher MirrorSketch.svg Szkicownik: Odbicie lustrzane szkicu

  Lokalizacja w menu
  Szkic → Odbicie lustrzane szkicu
  Środowisko pracy
  Szkicownik
  Domyślny skrót
  brak
  Wprowadzono w wersji
  0.16
  Zobacz także
  brak

  Opis

  Odbicie lustrzane szkicu wzdłuż osi x, osi y lub punktu początku układu współrzędnych. To polecenie jest wywoływane gdy szkic nie jest edytowany. Tworzy ono nowy szkic, który zawiera lustrzaną geometrię.

  Użycie

  1. Wybierz szkic, który ma być odbiciem lustrzanym (zazwyczaj klikając na niego w widoku drzewa).
  2. Kliknij w przycisk Sketcher MirrorSketch.svg Odbicie lustrzane szkicu lub wybierz funkcję Szkic → Sketcher MirrorSketch.svg Odbicie lustrzane szkicu z menu głównego.
  3. Szkic wynikowy jest tworzony jako osobny, nowy obiekt.

  Uwagi

  • Przed zastosowaniem operacji można wybrać wiele szkiców.