Szkicownik: Odbicie lustrzane szkicu

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Sketcher MirrorSketch and the translation is 100% complete.

Sketcher MirrorSketch.svg Szkicownik: Odbicie lustrzane szkicu

Lokalizacja w menu
Szkic → Odbicie lustrzane szkicu
Środowisko pracy
Szkicownik
Domyślny skrót
brak
Wprowadzono w wersji
0.16
Zobacz także
brak

Opis

Odbicie lustrzane szkicu wzdłuż osi x, osi y lub punktu początku układu współrzędnych. To polecenie jest wywoływane gdy szkic nie jest edytowany. Tworzy ono nowy szkic, który zawiera lustrzaną geometrię.

Użycie

  1. Wybierz szkic, który ma być odbiciem lustrzanym (zazwyczaj klikając na niego w widoku drzewa).
  2. Kliknij w przycisk Sketcher MirrorSketch.svg Odbicie lustrzane szkicu lub wybierz funkcję Szkic → Sketcher MirrorSketch.svg Odbicie lustrzane szkicu z menu głównego.
  3. Szkic wynikowy jest tworzony jako osobny, nowy obiekt.

Uwagi

  • Przed zastosowaniem operacji można wybrać wiele szkiców.