Szkicownik: Utwórz geometrię zewnętrzną

From FreeCAD Documentation
This page is a translated version of the page Sketcher External and the translation is 100% complete.

Szkicownik: Utwórz geometrię zewnętrzną

Lokalizacja w menu
Szkic → Narzędzia szkicownika → Utwórz geometrię zewnętrzną
Środowisko pracy
Szkicownik
Domyślny skrót
X
Wprowadzono w wersji
-
Zobacz także
Tryb konstrukcji

Opis

Narzędzie Utwórz geometrię zewnętrzną rzutuje krawędzie i / lub wierzchołki należące do obiektów znajdujących się poza szkicem na płaszczyznę szkicu. Rzutowana geometria nazywana jest „geometrią zewnętrzną”. Pozostaje parametrycznie powiązana ze swoimi obiektami źródłowymi. Krawędzie geometrii zewnętrznej są oznaczone dedykowanym kolorem (domyślnie magenta) i rodzajem linii (dostępne w wersji 1.0). Podobnie jak w przypadku geometrii konstrukcyjnej, geometria zewnętrzna nie jest widoczna poza szkicem, ma pomóc w zdefiniowaniu wiązań i innej geometrii wewnątrz samego szkicu.

Dwie linie w kolorze magenta to zewnętrzna geometria połączona z krawędziami wcześniej istniejącego wyciągnięcia. Są one używane do związania okręgów.

Użycie

Zapoznaj się również z informacjami na stronie Pomoce kreślarskie.

 1. Istnieje kilka sposobów na wywołanie narzędzia:
  • Naciśnij przycisk Utwórz geometrię zewnętrzną.
  • Wybierz z menu opcję Szkic → Narzędzia szkicownika → Utwórz geometrię zewnętrzną.
  • Kliknij prawym przyciskiem myszy w widoku 3D i z menu kontekstowego wybierz opcję Utwórz geometrię zewnętrzną.
  • Użyj skrótu klawiaturowego: G, a następnie X.
 2. Kursor zmieni się w krzyżyk z ikoną narzędzia.
 3. Wybierz krawędź zewnętrzną lub wierzchołek. Zobacz Uwagi.
 4. Zostanie utworzona geometria zewnętrzna.
 5. To narzędzie zawsze działa w trybie kontynuacji: opcjonalnie można kontynuować wybieranie zewnętrznych krawędzi i / lub wierzchołków.
 6. Aby zakończyć, kliknij prawym przyciskiem myszy lub naciśnij Esc, lub uruchom inne narzędzie do tworzenia geometrii lub wiązań.

Uwagi

 • Można wybrać tylko krawędzie i wierzchołki z obiektów w tym samym układzie współrzędnych. Szkic i obiekt muszą znajdować się w tej samej Zawartości lub tej samej Części, lub w obu w globalnym układzie współrzędnych. Użyj łącznika, aby przenieść kopię obiektu do bieżącego układu współrzędnych, jeśli jest to wymagane.
 • Zależności kołowe nie są dozwolone. Nie można utworzyć łącza do obiektu, który zależy od samego szkicu.
 • Łącza do elementów z innych szkiców są możliwe i zalecane, ponieważ są bardziej niezawodne niż łącza do wygenerowanej (bryłowej) geometrii. Te ostatnie mogą cierpieć z powodu problemu nazewnictwa topologicznego. Zobacz Porady dotyczące tworzenia stabilnych modeli.