Szkicownik: Przedłuż krawędź

From FreeCAD Documentation
This page is a translated version of the page Sketcher Extend and the translation is 100% complete.

Szkicownik: Przedłuż krawędź

Lokalizacja w menu
Szkic → Narzędzia szkicownika → Przedłuż krawędź
Środowisko pracy
Szkicownik
Domyślny skrót
G Q
Wprowadzono w wersji
0.17
Zobacz także
Przytnij krawędź

Opis

Narzędzie Przedłuż krawędź wydłuża lub skraca linię lub łuk do dowolnego miejsca lub do docelowej krawędzi lub punktu.

Rysunek z lewej (1), dwa elementy szkicu przed operacją,
w środku (2), linia jest przedłużana do łuku,
z prawej (3), efekt końcowy.

Użycie

Zapoznaj się również z informacjami na stronie Pomoce kreślarskie.

 1. Istnieje kilka sposobów wywołania narzędzia:
  • Naciśnij przycisk Przedłuż krawędź.
  • Wybierz z menu opcję Szkic → Narzędzia szkicownika → Przedłuż krawędź.
  • Kliknij prawym przyciskiem myszy w widoku 3D i z menu kontekstowego wybierz opcję Przedłuż krawędź.
  • Użyj skrótu klawiaturowego: G, a następnie Q.
 2. Jeśli istnieje poprzednie zaznaczenie, zostanie ono usunięte. Narzędzie nie akceptuje wstępnego zaznaczenia.
 3. Kursor zmienia się w krzyżyk z ikoną narzędzia.
 4. Wybierz linię lub łuk.
 5. Przesuń kursor w kierunku, w którym chcesz wydłużyć lub skrócić.
 6. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Kliknij dowolny punkt.
  • Aby wydłużyć / skrócić do innej krawędzi opcja (wiązania automatyczne musi być włączona): Umieść kursor nad krawędzią docelową. Gdy jest ona podświetlona, a ikona wiązania punkt na obiekcie pojawi się obok kursora, kliknij aby potwierdzić. Wiązanie zostanie dodane.
  • Aby wydłużyć / skrócić do punktu (automatyczne wiązania muszą być włączone): Umieść kursor nad punktem docelowym. Gdy jest on podświetlony i obok kursora pojawi się ikona wiązania zbieżności, kliknij, aby potwierdzić. Wiązanie zostanie dodane.
 7. Jeśli narzędzie działa w trybie kontynuacji:
  1. Opcjonalnie kontynuuj wydłużanie / skracanie krawędzi.
  2. Aby zakończyć, kliknij w pustym obszarze w widoku 3D, kliknij prawym przyciskiem myszy lub naciśnij Esc, lub uruchom inne narzędzie do tworzenia geometrii lub wiązań.

Uwagi

 • Docelowy obiekt krawędzi lub punktu może być również modyfikowany, jeśli nie jest w pełni związany.