Szkicownik: Usuń wszystkie geometrie

From FreeCAD Documentation
This page is a translated version of the page Sketcher DeleteAllGeometry and the translation is 100% complete.

Szkicownik: Usuń wszystkie geometrie

Lokalizacja w menu
Szkic → Narzędzia szkicownika → Usuń wszystkie geometrie
Środowisko pracy
Szkicownik
Domyślny skrót
brak
Wprowadzono w wersji
0.18
Zobacz także
Usuń wszystkie wiązania

Opis

Narzędzie Usuń wszystkie geometrie usuwa geometrie i wszystkie wiązania ze szkicu.

Użycie

  1. Istnieje kilka sposobów wywołania tego narzędzia:
    • Wybierz z menu Szkic → Narzędzia szkicownika → Usuń wszystkie geometrie.
    • introduced in version 1.0: Kliknij prawym przyciskiem myszy w widoku 3D i wybierz opcję Usuń wszystkie geometrie z menu podręcznego (niedostępne, jeśli istnieje zaznaczenie).
  2. Otworzy się okno dialogowe Usuń wszystkie geometrie.
  3. Naciśnij przycisk Yes, aby potwierdzić i zakończyć działanie narzędzia.