Szkicownik: Usuń wszystkie wiązania

From FreeCAD Documentation
This page is a translated version of the page Sketcher DeleteAllConstraints and the translation is 100% complete.

Szkicownik: Usuń wszystkie wiązania

Lokalizacja w menu
Szkic → Narzędzia szkicownika → Usuń wszystkie wiązania
Środowisko pracy
Szkicownik
Domyślny skrót
brak
Wprowadzono w wersji
0.18
Zobacz także
Usuń wszystkie geometrie

Opis

Narzędzie Usuń wszystkie wiązania usuwa wszystkie wiązania ze szkicu.

Użycie

  1. Istnieje kilka sposobów wywołania tego narzędzia:
    • Wybierz z menu Szkic → Narzędzia szkicownika → Usuń wszystkie wiązania.
    • introduced in version 1.0: Kliknij prawym przyciskiem myszy w widoku 3D i wybierz opcję Usuń wszystkie wiązania z menu podręcznego (niedostępne, jeśli istnieje zaznaczenie).
  2. Otworzy się okno dialogowe Usuń wszystkie wiązania.
  3. Naciśnij przycisk Tak, aby potwierdzić i zakończyć działanie narzędzia.