Szkicownik: Utwórz owal

From FreeCAD Documentation
This page is a translated version of the page Sketcher CreateSlot and the translation is 100% complete.

Szkicownik: Utwórz owal

Lokalizacja w menu
Szkic → Elementy geometryczne szkicownika → Utwórz owal
Środowisko pracy
Szkicownik
Domyślny skrót
G S
Wprowadzono w wersji
-
Zobacz także
Utwórz owal na łuku

Opis

Narzędzie Utwórz owal tworzy szczelinę, zamkniętą polilinię składającą się z dwóch półkoli połączonych dwiema równoległymi liniami prostymi.

Użycie

Zapoznaj się również z informacjami na stronie Pomoce kreślarskie.

Pos-OVP = Pozycyjne Parametry w widoku. dostępne w wersji 1.0
Dim-OVP = Wymiarowe parametry w widoku. dostępne w wersji 1.0

 1. Istnieje kilka sposobów wywołania narzędzia:
  • Naciśnij przycisk Utwórz szczelinę.
  • Wybierz z menu opcję Szkic → Elementy geometryczne szkicownika → Utwórz szczelinę.
  • Skrót klawiaturowy: G, a następnie S.
 2. Kursor zmieni się w krzyżyk z ikoną narzędzia.
 3. Wybierz środek pierwszego półkola. Lub za pomocą Pos-OVP: wprowadź jego współrzędne X i / lub Y.
 4. Wybierz środek drugiego półkola. Lub za pomocą Dim-OVP: wprowadź odległość między środkami i / lub kąt szczeliny. Kąt odnosi się do osi X szkicu.
 5. Wybierz punkt, aby zdefiniować promień szczeliny. Lub za pomocą Dim-OVP: wprowadź ten promień.
 6. Szczelina jest tworzona i dodawane są odpowiednie wiązania oparte na Pos-OVP i Dim-OVP.
 7. Jeśli narzędzie działa w trybie kontynuacji:
  1. Opcjonalnie kontynuuj tworzenie szczelin.
  2. Aby zakończyć, kliknij prawym przyciskiem myszy lub naciśnij Esc, lub uruchom inne narzędzie do tworzenia geometrii lub wiązań.

Uwagi