Szkicownik: Utwórz wielokąt foremny

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Sketcher CreateRegularPolygon and the translation is 100% complete.

Sketcher CreateRegularPolygon.svg Szkicownik: Utwórz wielokąt foremny

Lokalizacja w menu
Szkic → Elementy geometryczne szkicownika → Utwórz wielokąt foremny
Środowisko pracy
Szkicownik
Domyślny skrót
G P R
Wprowadzono w wersji
-
Zobacz także
brak

Opis

Rysuje wielokąt foremny wpisany w okrąg z geometrii konstrukcyjnej. Przy uruchamianiu narzędzia pojawia się okienko z pytaniem o liczbę boków wielokąta foremnego. Po wciśnięciu przycisku OK kursor myszki zmienia wygląd na biały krzyż z czerwoną ikoną sześciokąta. W czasie rzeczywistym wyświetlane są obok niego współrzędne wskaźnika w kolorze niebieskim.

Użycie

  1. Po naciśnięciu przycisku Sketcher CreateRegularPolygon.svg Wielokąt foremny określ liczbę boków wielokąta w wyskakującym okienku i potwierdź naciskając przycisk OK.
  2. Kliknij raz, aby ustawić środek, następnie przesuń kursor i kliknij drugi raz, aby ustawić jeden z wierzchołków.
  3. Naciśnięcie przycisku Esc lub kliknięcie prawym przyciskiem myszki powoduje przerwanie działania narzędzi.

Uwagi

Wyznaczony okrąg to geometria konstrukcyjna, która jest widoczna tylko podczas edycji szkicu.