Szkicownik: Utwórz wielokąt foremny

From FreeCAD Documentation
This page is a translated version of the page Sketcher CreateRegularPolygon and the translation is 100% complete.

Szkicownik: Utwórz wielokąt foremny

Lokalizacja w menu
Szkic → Elementy geometryczne szkicownika → Utwórz wielokąt foremny
Środowisko pracy
Szkicownik
Domyślny skrót
G P R
Wprowadzono w wersji
-
Zobacz także
brak

Opis

Narzędzie Utwórz wielokąt foremny tworzy wielokąt regularny.

Użycie

Zapoznaj się również z informacjami na stronie Pomoce kreślarskie.

Pos-OVP = Pozycyjne Parametry w widoku. dostępne w wersji 1.0
Dim-OVP = Wymiarowe parametry w widoku. dostępne w wersji 1.0

 1. Istnieje kilka sposobów wywołania narzędzia:
  • Naciśnij przycisk Utwórz wielokąt foremny.
  • Wybierz z menu opcję Szkic → Elementy geometryczne szkicownika → Utwórz wielokąt foremny.
  • Użyj skrótu klawiaturowego: G, P, R.
 2. Wprowadź Liczbę boków w otwartym oknie dialogowym.
 3. Kursor zmieni się w krzyżyk z ikoną narzędzia.
 4. Sekcja Parametry wielokąta (dostępne w wersji 1.0) jest dodawana na górze okna dialogowego.
 5. Opcjonalnie zmień liczbę boków (można to również zrobić po wybraniu środka):
  • Wprowadź liczbę większą niż dwa.
  • Naciśnij przycisk U, aby zwiększyć liczbę.
  • Naciśnij przycisk J, aby zmniejszyć liczbę.
 6. Wybierz środek wielokąta. Lub za pomocą Pos-OVP: wprowadź jego współrzędne X i / lub Y.
 7. Wybierz pierwszy punkt wielokąta, który definiuje również promień opisanego okręgu. Lub za pomocą Dim-OVP: wprowadź promień okręgu i / lub kąt pierwszego punktu. Kąt jest odniesiony do osi X szkicu. Dla tego kąta nie jest tworzone żadne wiązanie.
 8. Tworzony jest wielokąt, w tym opisany okrąg geometrii konstrukcyjnej i dodawane są odpowiednie wiązania oparte na Pos-OVP i Dim-OVP.
 9. Jeśli narzędzie działa w trybie kontynuacji:
  1. Opcjonalnie kontynuuj tworzenie wielokątów.
  2. Aby zakończyć, kliknij prawym przyciskiem myszy lub naciśnij Esc, lub uruchom inne narzędzie do tworzenia geometrii lub wiązań.

Uwagi

 • Okrąg geometrii konstrukcji nie jest widoczny poza szkicem. Nie można go usunąć bez naruszenia geometrii wielokąta.