Sketcher: Utwórz prostokąt

From FreeCAD Documentation
This page is a translated version of the page Sketcher CreateRectangle and the translation is 100% complete.

Szkicownik: Utwórz prostokąt

Lokalizacja w menu
Szkic → Elementy geometryczne szkicownika → Utwórz prostokąt
Środowisko pracy
Szkicownik
Domyślny skrót
G R
Wprowadzono w wersji
-
Zobacz także
Polilinia

Opis

Narzędzie Utwórz prostokąt tworzy prostokąt. dostępne w wersji 1.0: Narzędzie posiada cztery tryby, z których dwa mogą również tworzyć równoległoboki. Zaokrąglone rogi i tworzenie kopii z przesunięciem są funkcjami opcjonalnymi.

Użycie

Zapoznaj się również z informacjami na stronie Pomoce kreślarskie.

Pos-OVP = Pozycyjne Parametry w widoku. dostępne w wersji 1.0
Dim-OVP = Wymiarowe parametry w widoku. dostępne w wersji 1.0

 1. Istnieje kilka sposobów wywołania narzędzia:
  • Naciśnij przycisk Utwórz prostokąt.
  • Wybierz z menu opcję Szkic → Elementy geometryczne szkicownika → Utwórz prostokąt.
  • Kliknij prawym przyciskiem myszy w widoku 3D i wybierz opcję Utwórz prostokąt z menu podręcznego.
  • Użyj skrótu klawiaturowego: G, a następnie R.
 2. Kursor zmieni się w krzyżyk z ikoną bieżącego trybu narzędzia.
 3. Sekcja Parametry prostokąta (dostępne w wersji 1.0) jest dodawana na górze okna dialogowego.
 4. Opcjonalnie można nacisnąć klawisz U lub zaznaczyć pole wyboru Zaokrąglone narożniki, aby zaokrąglić prostokąt. dostępne w wersji 1.0
 5. Opcjonalnie naciśnij klawisz J lub zaznacz pole wyboru Ramka, aby utworzyć drugi odsunięty kształt. introduced in version 1.0
 6. Opcjonalnie naciśnij klawisz M lub wybierz z listy rozwijanej w sekcji parametrów, aby zmienić tryb narzędzia:
  • Wierzchołek, szerokość, wysokość:
   1. Wybierz pierwszy róg prostokąta. Lub za pomocą Pos-OVP: wprowadź jego współrzędną X i / lub Y.
   2. Wybierz przeciwległy róg prostokąta. Lub za pomocą Dim-OVP: wprowadź szerokość i / lub wysokość prostokąta.
  • Środek, szerokość, wysokość: dostępne w wersji 1.0.
   1. Wybierz środek prostokąta. Lub z Pos-OVP: wprowadź jego współrzędną X i / lub Y.
   2. Wybierz róg prostokąta. Lub za pomocą Dim-OVP: wprowadź szerokość i / lub wysokość prostokąta.
  • Trzy wierzchołki: dostępne w wersji 1.0.
   1. Wybierz pierwszy róg prostokąta. Lub z Pos-OVP: wprowadź jego współrzędne X i / lub Y.
   2. Wybierz punkt końcowy pierwszej krawędzi prostokąta. Lub za pomocą Dim-OVP: wprowadź długość i / lub kąt pierwszej krawędzi. Kąt jest względem osi X szkicu.
   3. Wybierz trzeci narożnik prostokąta, przeciwległy do pierwszego. Lub z Dim-OVP: wprowadź długość i / lub kąt drugiej krawędzi. Kąt jest względny w stosunku do pierwszej krawędzi. Tylko jeśli kąt ten wynosi 90°, wynikiem będzie prostokąt.
  • Środek, dwa wierzchołki: dostępne w wersji 1.0.
   1. Wybierz środek prostokąta. Lub za pomocą Pos-OVP: wprowadź jego współrzędne X i / lub Y.
   2. Wybierz pierwszy róg prostokąta. Lub za pomocą Pos-OVP: wprowadź jego współrzędną X i / lub Y.
   3. Wybierz drugi narożnik prostokąta. Lub za pomocą Dim-OVP: wprowadź długość i / lub kąt krawędzi między pierwszym a drugim narożnikiem. Kąt jest względny w stosunku do drugiej krawędzi połączonej z pierwszym narożnikiem. Tylko jeśli kąt ten wynosi 90°, wynikiem będzie prostokąt.
 7. Jeśli wybrano opcję Zaokrąglone narożniki: Wybierz punkt, aby zdefiniować promień zaokrąglenia. Lub za pomocą Dim-OVP: wprowadź go.
 8. Jeśli wybrano opcję Obramowanie: Wybierz punkt, aby zdefiniować odległość odsunięcia. Lub za pomocą Dim-OVP: wprowadź ją. Jeśli odsunięcie jest do wewnątrz i większe niż promień, odsunięty kształt nie będzie miał zaokrągleń.
 9. Geometria jest tworzona i dodawane są odpowiednie wiązania oparte na Pos-OVP i Dim-OVP.
 10. Jeśli narzędzie działa w trybie kontynuacji:
  1. Opcjonalnie kontynuuj tworzenie prostokątów.
  2. Aby zakończyć, kliknij prawym przyciskiem myszki lub naciśnij Esc, lub uruchom inne narzędzie do tworzenia geometrii lub wiązań.