Szkicownik: Utwórz polilinię

From FreeCAD Documentation
This page is a translated version of the page Sketcher CreatePolyline and the translation is 100% complete.

Szkicownik: Utwórz polilinię

Lokalizacja w menu
Szkic → Elementy geometryczne szkicownika → Utwórz polilinię
Środowisko pracy
Szkicownik
Domyślny skrót
G M
Wprowadzono w wersji
-
Zobacz także
Linia

Opis

Narzędzie Utwórz polilinię tworzy serię segmentów linii i łuków połączonych punktami końcowymi. Narzędzie ma kilka trybów.

Polilinia zaczynała się od linii, łuku stycznego, łuku prostopadłego następnie linii stycznej.

Użycie

Zapoznaj się również z informacjami na stronie Pomoce kreślarskie.

 1. Istnieje kilka sposobów wywołania narzędzia:
  • Naciśnij przycisk Utwórz polilinię.
  • Wybierz z menu opcję Szkic → Elementy geometryczne szkicownika → Utwórz polilinię.
  • Kliknij prawym przyciskiem myszy w oknie widoku 3D i wybierz opcję Utwórz polilinię z menu kontekstowego.
  • Użyj skrótu klawiaturowego: G, a następnie M.
 2. Kursor zmieni się w krzyżyk z ikoną narzędzia.
 3. Tryb narzędzia wymaga wcześniejszego segmentu. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Wybierz dwa punkty, aby zdefiniować segment linii.
  • Wybierz punkt końcowy istniejącej linii lub segmentu łuku.
 4. Opcjonalnie naciśnij przycisk M jeden lub więcej razy, aby przełączać tryby dla następnego segmentu. Dostępne tryby to:
  • Linia prostopadła do poprzedniego odcinka.
  • Linia styczna do poprzedniego segmentu (jest to tryb początkowy, jeśli poprzedni segment jest łukiem).
  • Łuk styczny do poprzedniego segmentu.
  • Łuk prostopadły (w lewo) do poprzedniego segmentu.
  • Łuk prostopadły (w prawo) do poprzedniego odcinka.
  • Linia połączona tylko z poprzednim segmentem.
 5. W każdym z trybów łuku można opcjonalnie przytrzymać klawisz Ctrl, aby przyciąć łuk w krokach co 45° względem poprzedniego segmentu.
 6. Wybierz punkt końcowy segmentu.
 7. Opcjonalnie powtórz tę czynność, aby utworzyć więcej segmentów.
 8. Aby zakończyć wprowadzanie, wykonaj jedną z poniższych czynności:
  • Przyciągnij do punktu początkowego, aby utworzyć zamkniętą polilinię.
  • Kliknij prawym przyciskiem myszy lub naciśnij Esc lub uruchom inne narzędzie do tworzenia geometrii lub wiązań.