Sketcher: Utwórz linię

From FreeCAD Documentation
This page is a translated version of the page Sketcher CreateLine and the translation is 100% complete.

Szkicownik: Utwórz linię

Lokalizacja w menu
Szkic → Elementy geometryczne szkicownika → Utwórz linię
Środowisko pracy
Szkicownik
Domyślny skrót
G L
Wprowadzono w wersji
-
Zobacz także
Utwórz polilinię

Opis

Narzędzie Utwórz linię tworzy linię. dostępne w wersji 1.0: Jeśli parametry wyświetlane w widoku są włączone, narzędzie ma trzy tryby.

Użycie

Zapoznaj się również z informacjami na stronie Pomoce kreślarskie.

Pos-OVP = Pozycyjne Parametry w widoku. dostępne w wersji 1.0
Dim-OVP = Wymiarowe parametry w widoku. dostępne w wersji 1.0

 1. Istnieje kilka sposobów wywołania narzędzia:
  • Naciśnij przycisk Utwórz linię.
  • Wybierz z menu opcję Szkic → Elementy geometryczne szkicownika → Utwórz linię.
  • Użyj skrótu klawiaturowego: G, a następnie L.
 2. Kursor zmieni się w krzyżyk z ikoną bieżącego trybu narzędzia.
 3. Jeśli parametry wyświetlane w widoku są włączone, sekcja Parametry linii (dostępne w wersji 1.0) jest dodawana na górze okna dialogowego.
 4. Opcjonalnie naciśnij klawisz M lub wybierz z rozwijanej listy w sekcji parametrów, aby zmienić tryb narzędzia:
  • Punkt, długość, kąt: dostępne w wersji 1.0.
   1. Wybierz punkt początkowy linii. Lub z Pos-OVP: wprowadź jego współrzędne X i / lub Y.
   2. Wybierz punkt końcowy linii. Lub z Dim-OVP: wprowadź długość i / lub kąt linii. Kąt odnosi się do osi X szkicu.
  • Punkt, szerokość, wysokość: dostępne w wersji 1.0.
   1. Wybierz punkt początkowy linii. Lub za pomocą Pos-OVP: wprowadź jego współrzędne X i / lub Y.
   2. Wybierz punkt końcowy linii. Lub za pomocą Dim-OVP: wprowadź jego odległość X i / lub Y od punktu początkowego.
  • Dwa punkty:
   1. Wybierz punkt początkowy linii. Lub za pomocą Pos-OVP: wprowadź jego współrzędne X i / lub Y.
   2. Wybierz punkt końcowy linii. Lub za pomocą Pos-OVP: wprowadź jego współrzędną X i / lub Y.
 5. Linia jest tworzona i dodawane są odpowiednie ograniczenia oparte na Pos-OVP i Dim-OVP.
 6. Jeśli narzędzie działa w trybie kontynuacji:
  1. Opcjonalnie kontynuuj tworzenie linii.
  2. Aby zakończyć, kliknij prawym przyciskiem myszy lub naciśnij Esc, lub uruchom inne narzędzie do tworzenia geometrii lub wiązań.