Sketcher: Utwórz linię

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Sketcher CreateLine and the translation is 100% complete.

Sketcher CreateLine.svg Szkicownik: Utwórz linię

Lokalizacja w menu
Szkic → Elementy geometryczne szkicownika → Utwórz linię
Środowisko pracy
Szkicownik
Domyślny skrót
G L
Wprowadzono w wersji
-
Zobacz także
Polilinia

Opis

Narzędzie to rysuje linię, wybierając dwa punkty w oknie widoku 3D. Po uruchomieniu narzędzia kursor myszki zmienia się w biały krzyż z czerwoną ikoną linii. Poza tym wyświetlane są współrzędne w czasie rzeczywistym.

Sketcher LineExample1.png

Utworzony obiekt linii zaczyna się i kończy w podanych punktach, ale linia jest nieskończona pod względem wiązań Utwórz styczną, Utwórz punkt na obiekcie oraz Ustaw kąt linii. Oznacza to na przykład, że punkt z wiązaniem Wiązanie kąta może nie znajdować się pomiędzy dwoma podanymi punktami, ale może leżeć poza nimi na przedłużeniu narysowanej linii.


Użycie

  • Zaznacz punkty na pustym obszarze okna widoku 3D lub na istniejącym obiekcie (automatyczne wiązania muszą być aktywne w oknie Widoku zadań).
  • Wciśnięcie klawisza Esc lub kliknięcie prawym klawiszem myszy anuluje tę funkcję.