Szkicownik: Utwórz elipsę przez środek

From FreeCAD Documentation
This page is a translated version of the page Sketcher CreateEllipseByCenter and the translation is 100% complete.

Szkicownik: Utwórz elipsę przez środek

Lokalizacja w menu
Szkic → Elementy geometryczne szkicownika → Utwórz elipsę przez środek
Środowisko pracy
Szkicownik
Domyślny skrót
G E E
Wprowadzono w wersji
0.15
Zobacz także
Utwórz łuk na podstawie elipsy

Opis

Narzędzie Utwórz elipsę przez środek tworzy elipsę na podstawie jej środka. dostępne w wersji 1.0: Lub opcjonalnie przez oba punkty końcowe jednej z osi i punkt wzdłuż elipsy.

Elipsa (biała) z wewnętrzną geometrią (ciemnożółta).

Użycie

Zapoznaj się również z informacjami na stronie Pomoce kreślarskie.

Pos-OVP = Pozycyjne Parametry w widoku. dostępne w wersji 1.0
Dim-OVP = Wymiarowe parametry w widoku. dostępne w wersji 1.0

 1. Istnieje kilka sposobów wywołania narzędzia:
  • Naciśnij przycisk Elipsa przez środek, promień, punkt na obwodzie.
  • Wybierz z menu Szkic → Elementy geometryczne szkicownika → Elipsa przez środek, promień, punkt na obwodzie.
  • Użyj skrótu klawiaturowego: G, następnie E, a następnie E.
 2. Kursor zmieni się w krzyżyk z ikoną bieżącego trybu narzędzia.
 3. Sekcja Parametry elipsy (dostępne w wersji 1.0) jest dodawana na górze okna dialogowego.
 4. Opcjonalnie naciśnij klawisz M lub wybierz z rozwijanej listy w sekcji parametrów, aby zmienić tryb narzędzia:
  • Center:
   1. Wybierz środek elipsy. Lub z Pos-OVP: wprowadź jego współrzędne X i / lub Y.
   2. Wybierz punkt końcowy jednej z osi elipsy, który definiuje również jeden z jej promieni. Lub za pomocą Dim-OVP: wprowadź ten promień i / lub kąt tej osi.
   3. Wybierz punkt definiujący drugi promień elipsy. Lub za pomocą Dim-OVP: wprowadź ten promień.
  • Punkty końcowe osi: dostępne w wersji 1.0
   1. Wybierz punkty końcowe jednej z osi elipsy, która definiuje również jeden z jej promieni. Lub za pomocą Pos-OVP: wprowadź ich współrzędne X i / lub Y. Dla tych punktów nie są tworzone żadne wiązania.
   2. Wybierz punkt definiujący drugi promień elipsy. Lub za pomocą Pos-OVP: wprowadź jego współrzędne X i / lub Y. Dla tego punktu nie zostanie utworzone żadne wiązanie.
 5. Tworzona jest elipsa, w tym zestaw geometrii wewnętrznej (oś główna, oś pomocnicza i dwa ogniska), a także dodawane są odpowiednie ograniczenia oparte na Pos-OVP i Dim-OVP.
 6. Jeśli narzędzie działa w trybie kontynuacji:
  1. Opcjonalnie kontynuuj tworzenie elips.
  2. Aby zakończyć, kliknij prawym przyciskiem myszy lub naciśnij Esc, lub uruchom inne narzędzie do tworzenia geometrii lub wiązań.

Uwagi

 • Elementy geometrii wewnętrznej mogą zostać usunięte. Można je odtworzyć w dowolnym momencie za pomocą narzędzia Pokaż / ukryj geometrię wewnętrzną.
 • Po utworzeniu, główne i pomocnicze osie elipsy są ściśle określone i nie można ich zamienić poprzez zmianę rozmiaru. Jest to konsekwencja parametryzacji solvera i tego samego ścisłego zachowania OpenCASCADE. Elipsa musi zostać obrócona, aby zamienić jej osie.