Szkicownik: Utwórz elipsę przez trzy punkty

From FreeCAD Documentation
This page is a translated version of the page Sketcher CreateEllipseBy3Points and the translation is 100% complete.

Szkicownik: Utwórz elipsę przez trzy punkty

Lokalizacja w menu
Szkic → Elementy geometryczne szkicownika → Utwórz elipsę przez trzy punkty
Środowisko pracy
Szkicownik
Domyślny skrót
G 3 E
Wprowadzono w wersji
0.15
Zobacz także
Utwórz elipsę przez środek

Opis

Narzędzie Utwórz elipsę przez trzy punkty tworzy elipsę przez punkty końcowe jednej z jej osi i punkt wzdłuż elipsy. dostępne w wersji 1.0: Jest to to samo narzędzie co Utwórz elipsę przez środek, ale z innym trybem wstępnym.

Użycie

Zapoznaj się również z informacjami na stronie Pomoce kreślarskie.

  • Naciśnij przycisk Utwórz elipsę przez trzy punkty.
  • Pierwsze kliknięcie w oknie widoku 3D ustawia punkt określający przecięcie średnicy głównej z elipsą (periapsis). Drugie kliknięcie w oknie widoku 3D wyznacza punkt określający przecięcie średnicy głównej z elipsą w kierunku przeciwnym do punktu środkowego (apoapsis). Trzecie kliknięcie ustawia punkt na elipsie definiujący promień mniejszy.


  1. Istnieje kilka sposobów wywołania narzędzia:
    • Naciśnij przycisk Utwórz elipsę przez trzy punkty.
    • Wybierz Szkic → Elementy geometryczne szkicownika → Utwórz elipsę przez trzy punkty z menu.
    • Użyj skrótu klawiaturowego: G, następnie 3, a potem E.
  2. Dalsze kroki można znaleźć na stronie Utwórz elipsę przez środek.

Uwagi

Zapoznaj się z informacjami na stronie Utwórz elipsę przez środek.