Szkicownik: Utwórz elipsę przez trzy punkty

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Sketcher CreateEllipseBy3Points and the translation is 100% complete.

Sketcher CreateEllipseBy3Points.svg Szkicownik: Utwórz elipsę przez trzy punkty

Lokalizacja w menu
Szkic → Elementy geometryczne szkicownika → Utwórz elipsę przez trzy punkty
Środowisko pracy
Szkicownik
Domyślny skrót
G 3 E
Wprowadzono w wersji
0.15
Zobacz także
Utwórz elipsę przez środek, Utwórz okrąg, Utwórz łuk na podstawie elipsy

Opis

Narzędzie to rysuje elipsę wybierając trzy punkty: (1) periapsis (pierwsze przecięcie dłuższej średnicy z elipsą), (2) apoapsis (drugie przecięcie dłuższej średnicy z elipsą), (3) jeden punkt na boku dłuższej średnicy (a) określający mniejszy promień (b). (c) to wynikowy środek, a (f) to punkty ogniskowe.

Podczas uruchamiania narzędzia kursor myszki zmienia kształt na biały krzyż z czerwoną ikoną elipsy.

Ellipse 3Point.png

Kolejność kliknięć jest oznaczona żółtymi strzałkami z cyframi.
1 to perycentrum, 2 to apocentrum, 3 to punkt definiujący mniejszą średnicę.
Zielone linie to główne i mniejsze średnice.
Niebieskie linie to linie konstrukcyjne w celach ilustracyjnych.

Użycie

  • Naciśnij przycisk Sketcher CreateEllipseBy3Points.svg Utwórz elipsę przez trzy punkty.
  • Pierwsze kliknięcie w oknie widoku 3D ustawia punkt określający przecięcie średnicy głównej z elipsą (periapsis). Drugie kliknięcie w oknie widoku 3D wyznacza punkt określający przecięcie średnicy głównej z elipsą w kierunku przeciwnym do punktu środkowego (apoapsis). Trzecie kliknięcie ustawia punkt na elipsie definiujący promień mniejszy.
  • Po trzecim kliknięciu tworzona jest elipsa wraz z zestawem geometrii konstrukcyjnych do niej dopasowanych (średnica główna, średnica mała, dwie ogniskowe). Geometria konstrukcyjna może być ręcznie usunięta, jeśli nie jest potrzebna, i odtworzona później. Zobacz Pokaż / ukryj geometrię wewnętrzną.
  • Naciśnięcie ESC lub kliknięcie prawym przyciskiem myszy powoduje przerwanie funkcji.

Szczególe cechy

  • Osie główne i mniejsze elipsy są sztywno określone i nie mogą być zamienione przez zmianę rozmiaru elipsy. Jest to konsekwencją zastosowanej parametryzacji solwera (środek (x,y), ogniskowa1 (x,y) i długość promienia mniejszego (b)) oraz tego samego zachowania ścisłego OpenCascade. Elipsa musi być obrócona, aby zamienić osie.
  • Elipsa może funkcjonować jako koło, gdy jej linie średnicy głównej i mniejszej są usuwane, a jedno z ognisk jest związane, aby pokryć się ze środkiem. Ale wiązanie promienia nie będzie działać na takim okręgu.
  • Przesuwanie elipsy po krawędzi jest takie samo jak przesuwanie jej środka.