Szkicownik: Krzywa złożona przez punkty kontrolne

From FreeCAD Documentation
This page is a translated version of the page Sketcher CreateBSpline and the translation is 71% complete.
Outdated translations are marked like this.

Szkicownik: Utwórz krzywą złożoną

Lokalizacja w menu
Szkic → Elementy geometryczne szkicownika → Utwórz krzywą złożoną
Środowisko pracy
Szkicownik
Domyślny skrót
G B B
Wprowadzono w wersji
0.17
Zobacz także
Utwórz okresową krzywą złożoną

Opis

Narzędzie Utwórz krzywą złozoną tworzy krzywą złożoną z jej punktów kontrolnych. (Zapoznaj się z treścią strony Krzywe złożone, aby uzyskać więcej informacji o krzywych typu B-splines).

Krzywa złożona (biała) zdefiniowana przez 5 punktów kontrolnych.
Wielokąt kontrolny (zielony) łączy punkty kontrolne (zaznaczone ciemnożółtymi okręgami wagowymi).
Liczba 3 (zielona, bez nawiasów) pośrodku odnosi się do stopnia B-splajnu.
Liczby (1) i (4) (zielone, w nawiasach okrągłych) odnoszą się do krotności punktów węzłów.
Liczby [1,00] (zielone, w nawiasach kwadratowych) odnoszą się do wag punktów kontrolnych.

Użycie

Zapoznaj się również z informacjami na stronie Pomoce kreślarskie.

 1. Istnieje kilka sposobów wywołania narzędzia:
  • Naciśnij przycisk Utwórz krzywą złozoną.
  • Wybierz z menu opcję Szkic → Elementy geometryczne szkicownika → Utwórz krzywą złozoną.
  • Kliknij prawym przyciskiem myszy w widoku 3D i wybierz opcję Utwórz krzywą złozoną z menu podręcznego. dostępne w wersji 1.0
  • Użyj skrótu klawiaturowego: G, następnie B, a następnie B.
 2. Kursor zmieni się w krzyżyk z ikoną narzędzia.
 3. Wybierz kilka punktów kontrolnych.
 4. Gdy narzędzie jest aktywne, tworzony jest mały okrąg konstrukcyjny wyśrodkowany na każdym punkcie.
 5. Opcjonalnie naciśnij D przed zakończeniem wprowadzania danych, aby zdefiniować stopień krzywej złożonej.
 6. Opcjonalnie naciśnij Backspace przed zakończeniem wprowadzania danych, aby usunąć ostatni punkt kontrolny.
 7. Kliknij prawym przyciskiem myszy lub naciśnij Esc, aby zakończyć wprowadzanie danych.
 8. Zostanie utworzona krzywa złożona wraz z zestawem geometrii wewnętrznej (okręgi obciążające i punkty węzłowe).
 9. Jeśli narzędzie działa w trybie kontynuacji:
  1. Opcjonalnie kontynuuj tworzenie krzywych złożonych.
  2. Aby zakończyć, kliknij prawym przyciskiem myszy lub naciśnij Esc, lub uruchom inne narzędzie do tworzenia geometrii lub wiązań.

Uwagi

 • Istnieje możliwość zdefiniowania wagi punktów kontrolnych poprzez zmianę rozmiarów promieni okręgów wagowych. Należy najpierw usunąć wiązania równościowe na okręgach. Wiązanie promienia jest dowolne, waga punktów kontrolnych będzie określona przez względne promienie okręgów. Działa to podobnie do grawitacji: im większy jest okrąg w stosunku do pozostałych, tym bardziej krzywa będzie przyciągana do punktu kontrolnego.
 • Widoczność stopi, wielokąta kontrolnego, grzebienia krzywizny, wielokrotności węzłów i wag punktów kontrolnych można włączać / wyłączać z paska narzędzi Widok szkicu.

Ograniczenia

 • Kilka typów wiązań nie jest obecnie obsługiwanych.