Szkicownik: Utwórz łuk na podstawie elipsy

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Sketcher CreateArcOfEllipse and the translation is 100% complete.

Sketcher CreateArcOfEllipse.svg Szkicownik: Utwórz łuk na podstawie elipsy

Lokalizacja w menu
Szkic → Elementy geometryczne szkicownika → Utwórz łuk na podstawie elipsy
Środowisko pracy
Szkicownik
Domyślny skrót
G E A
Wprowadzono w wersji
0.15
Zobacz także
Utwórz elipsę przez środek, Komponent utwórz łuk

Opis

Narzędzie to rysuje łuk elipsy wybierając cztery punkty: środek, koniec promienia głównego, punkt początkowy i punkt końcowy. Po uruchomieniu narzędzia kursor myszki zmienia się w biały krzyż z czerwoną ikoną łuku elipsy. Poza tym wyświetlane są współrzędne w czasie rzeczywistym.

Sketcher ArcOfEllipseExample1.png

Kolejność kliknięć wskazują żółte strzałki z numerami.
C to środek, a średnica główna, b średnica mała, F1 i F2 to punkty centralne.

Użycie

  • Naciśnij przycisk Sketcher CreateArcOfEllipse.svg Utwórz łuk na podstawie elipsy.
  • Pierwsze kliknięcie w oknie widoku 3D ustawia środek elipsy. Drugie kliknięcie ustawia pierwszy promień i orientację elipsy. Trzecie kliknięcie ustawia drugi promień i początek łuku. Czwarte kliknięcie ustawia koniec łuku.
  • Po czwartym kliknięciu tworzony jest łuk elipsy wraz z zestawem geometrii konstrukcyjnych do niego dopasowanych (średnica główna, średnica mniejsza, dwie ogniskowe). Geometria konstrukcyjna może być ręcznie usunięta, jeśli nie jest potrzebna, i odtworzona później. Zobacz Pokaż / ukryj geometrię wewnętrzną.
  • Naciśnięcie ESC lub kliknięcie prawym przyciskiem myszy powoduje przerwanie funkcji.

Szczególe cechy

  • Główne i małe osie elipsy bazowej są stałe i nie mogą być zamienione przez zmianę rozmiaru. Bazowa elipsa musi zostać obrócona, aby zamienić osie.
  • W przeciwieństwie do elipsy, która może być związana do okręgu, łuk elipsy nie może reprezentować łuku okręgu.
  • Przesunięcie łuku elipsy o krawędź jest takie samo jak przesunięcie środka elipsy.