Sketcher: Wiązanie pionowe

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Sketcher ConstrainVertical and the translation is 100% complete.

Sketcher ConstrainVertical.svg Szkicownik: Zwiąż w pionie

Lokalizacja w menu
Szkic → Wiązania szkicownika → Zwiąż w pionie
Środowisko pracy
Szkicownik
Domyślny skrót
V
Wprowadzono w wersji
-
Zobacz także
Szkicownik: Wiązanie poziome

Opis

Tworzy wiązanie pionowe dla wybranych linii lub elementów polilinii. Zaczynając od wersji wersja 0.17 i powyżej może również ograniczać wierzchołki w pionie. Można wybrać więcej niż jeden obiekt.

Użycie

  1. Wybierz linie lub wierzchołki, które mają być związane w pionie
  2. Aby uruchomić komendę wiązania pionowego:
    • Naciśnij przycisk Sketcher ConstrainVertical.svg Zwiąż w pionie.
    • Użyj skrótu na klawiaturze V.
    • Użyj pozycji Szkic → Wiązania szkicownika → Sketcher ConstrainVertical.svg Zwiąż w pionie , znajdującej się w menu rozwijanym Szkicu
  3. Alternatywnie, narzędzie może być uruchomione bez wcześniejszego zaznaczenia i będzie oczekiwało zaznaczenia.
  4. Kliknij prawym przyciskiem myszy, lub wciśnij raz klawisz Esc aby zakończyć działanie narzędzia.

Tworzenie skryptów

Sketch.addConstraint(Sketcher.Constraint('Vertical', Line))

Strona skrypty szkicownika wyjaśnia wartości, których można użyć dla Line oraz zawiera dalsze przykłady tworzenia wiązań przy użyciu skryptów języka Python.