Sketcher: Wiązanie pionowe

From FreeCAD Documentation
This page is a translated version of the page Sketcher ConstrainVertical and the translation is 100% complete.

Szkicownik: Zwiąż w pionie

Lokalizacja w menu
Szkic → Wiązania szkicownika → Zwiąż w pionie
Środowisko pracy
Szkicownik
Domyślny skrót
V
Wprowadzono w wersji
-
Zobacz także
Zwiąż poziomo / pionowo, Zwiąż w poziomie

Opis

Narzędzie Zwiąż w pionie ogranicza linie lub pary punktów do pionu (równolegle do pionowej osi szkicu).

dostępne w wersji 1.0: W większości przypadków zaleca się użycie połączonego narzędzia Poziomo / pionowo.

Użycie

Zapoznaj się również z informacjami na stronie Pomoce kreślarskie.

Tryb kontynuacji

  1. Wybierz linie lub wierzchołki, które mają być związane w pionie
  2. Aby uruchomić komendę wiązania pionowego:
    • Naciśnij przycisk Zwiąż w pionie.
    • Użyj skrótu na klawiaturze V.
    • Użyj pozycji Szkic → Wiązania szkicownika → Zwiąż w pionie , znajdującej się w menu rozwijanym Szkicu
  3. Alternatywnie, narzędzie może być uruchomione bez wcześniejszego zaznaczenia i będzie oczekiwało zaznaczenia.
  4. Kliknij prawym przyciskiem myszy, lub wciśnij raz klawisz Esc aby zakończyć działanie narzędzia.

Tryb jednorazowy

Zapoznaj się z informacjami na stronie: Wiązanie poziome.

Tworzenie skryptów

zapoznaj się z informacjami na stronie: Zwiąż w poziomie.