Szkicownik: Wiązanie promienia

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Sketcher ConstrainRadius and the translation is 100% complete.

Constraint Radius.svg Szkicownik: Wiązanie promienia

Lokalizacja w menu
Szkic → Wiązania szkicownika → Wiązanie promienia
Środowisko pracy
Szkicownik, Projekt Części
Domyślny skrót
K R
Wprowadzono w wersji
-
Zobacz także
Szkicownik: Wiązanie odległości, Szkicownik: Zwiąż odległość poziomą, Szkicownik: Zwiąż odległość pionową

Opis

To wiązanie powoduje, że wartość promienia okręgu lub łuku jest ściśle określona. Jeśli przed uruchomieniem polecenia zostanie wybrany więcej niż jeden okrąg lub łuk:

  • Jeśli wiązanie jest zastosowane w trybie Odniesienia, do każdego obiektu osobno dodawane jest nowe wiązanie odniesienia zgodnie z powyższymi zasadami
  • Jeśli wiązanie jest zastosowane w trybie Normalny (prowadzenie), to stosowane są następujące zasady
    • Wiązanie odniesienia jest stosowane osobno dla każdego obiektu, który jest geometrią zewnętrzną
    • Sketcher ConstrainEqual.svg Wiązania równości są stosowane kolejno pomiędzy wszystkimi obiektami geometrii rzeczywistej / konstrukcyjnej, a wiązanie wymiarowe jest stosowane do pierwszego wybranego obiektu zgodnie z powyższymi zasadami.

Uwaga: Bieguny linii złożonej nie mogą być mieszane z innymi typami obiektów w selekcji.

Sketcher ConstrainRadius example.png

Użycie

  1. Wybierz jeden lub więcej okręgów lub łuków.
  2. Naciśnij przycisk Sketcher ConstrainRadius.svg Wiązanie promienia.
  3. Otwiera się wyskakujące okno dialogowe do edycji lub potwierdzenia wartości. Naciśnij przycisk OK aby zatwierdzić. W przypadku wybrania wielu okręgów/łuków, wszystkie wiązania przyjmą tę wartość. Edytuj ich odrębne wartości, klikając dwukrotnie na etykietę wymiaru w widoku 3D, lub na liście Wiązań. Kliknij dwukrotnie na wiązanie lub kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Zmień wartość.
  4. Opcjonalnie, etykietę wymiaru i linię można przesuwać i obracać w widoku 3D klikając na wartość i przeciągając, jednocześnie trzymając wciśnięty lewy przycisk myszy.

Uwaga: Narzędzie wiązania może być również uruchomione bez wcześniejszego zaznaczenia obiektu. Domyślnie polecenie będzie w trybie kontynuacji, aby utworzyć nowe wiązanie. Naciśnij prawy przycisk myszy lub klawisz Esc raz, aby zakończyć wykonywanie polecenia.

Tworzenie skryptów

Sketch.addConstraint(Sketcher.Constraint('Radius', ArcOrCircle, App.Units.Quantity('123.0 mm')))

Strona skrypty szkicownika wyjaśnia wartości, których można użyć dla ArcOrCircle oraz zawiera dalsze przykłady tworzenia wiązań przy użyciu skryptów języka Python.