Vazba Poloměr

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Sketcher ConstrainRadius and the translation is 0% complete.
Outdated translations are marked like this.

Constraint Radius.svg Constraint Radius

Umístění Menu
Sketch → Sketcher constraints → Constrain radius
Pracovní stoly
Náčrt, Návrh dílu
Výchozí zástupce
Nikdo
Představen ve verzi
-
Viz také
Vazba délky, Vazba vodorovnosti, Vazba svislosti

Popis

Tato vazba nastavuje hodnotu poloměru kružnice nebo oblouku na zadanou hodnotu. Najednou může být nastavena hodnota pouze pro jednu kružnici nebo jeden obklouk.

This constraint constrains the value of the radius of a circle or arc to have a specific value. If more than one circle or arc is selected before launching the command :

  • If the constrain is applied in 'Reference' mode, a new reference constrain is added to each object separately according above rules
  • If the constrain is applied in 'Normal' (driving) mode, following rules are applied
    • A reference constrain is applied separately on each object which is an external geometry
    • Sketcher ConstrainEqual.svg Equal constrains are applied sequentially between all real/construction geometry objects and a dimensional constrain is applied to the first selected object according above rules

NB : B-spline poles can't be mixed with other object type in the selection

Sketcher ConstrainRadius example.png

Postup

ConstrainRadius1.png
Kliknutím vyberte oblouk nebo kružnici v náčrtu ( vybraná položka bude mít tmavězelenou barvu).
ConstrainRadius2.png
Aplikujte vazbu kliknutím na ikonu vazby poloměru Constraint Radius.png v nástrojovém pruhu Náčrtu nebo výběrem položky Vazba poloměru v submenu Vazby náčrtu v menu Náčrtu (nebo Návrhu dílu, závisí ve které pracovní ploše jste - Náčrt nebo Navrh dílu).
ConstrainRadius3.png
Poloměr je zafixován na aktuální hodnotu poloměru.
Hodnotu nastavení změníte buď dvojklikem na vazbu ve 3D zobrazení (změna barvy na červenou indikuje, že vazba je vybrána) nebo dvojklikem na vazbu v panelu vazeb záložky Nástroje v rozbalovacím pohledu.
Tím zobrazíte vyskakovací dialogové okno.
ConstrainRadius4.png
Zadáte požadovanou hodnotu poloměru do dialogového okna a kliknete na OK a tak nastavíte hodnotu vazby.
ConstrainRadius5.png
Vazba je nastavena na hodnotu zadanou v dialogovém okně.

D zobrazení
  1. Pick one or more circles or arcs.
  2. Press the Sketcher ConstrainRadius.svg Constrain radius button.
  3. A pop up dialog opens to edit or confirm the value. Press OK to validate. In case multiple circles/arcs were selected, all constraints will adopt this value. Edit their separate values by double-clicking on the dimension label in the 3D view; or in the Constraints list, double-click on the constraint or right-click and select Change value.
  4. Optionally the dimension label and line can be moved and rotated in the 3D view by clicking on the value and dragging while keeping the left mouse button pressed.

Note: the constraint tool can also be started with no prior selection. By default the command will be in continue mode to create new constraints; press the right mouse button or Esc once to quit the command.

Scripting

Sketch.addConstraint(Sketcher.Constraint('Radius', ArcOrCircle, App.Units.Quantity('123.0 mm')))

The Sketcher scripting page explains the values which can be used for ArcOrCircle, and contains further examples on how to create constraints from Python scripts.